Fjernvarme VEKS

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) har i samarbejde med Brøndby Fjernvarme udarbejdet et projektforslag til fjernvarmeforsyning af Ragnesminde erhvervsområde. Forsalget er blevet udarbejdet i overensstemmelse med Energistyrelsens oplæg fra december 2008 om konvertering fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme, hvor man opfordrer landets kommuner til at udarbejde projekter for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, hvor det samfundsøkonomisk og miljømæssigt er forsvarligt. Projektforslaget er blevet behandlet på møde i Teknik- & Miljøudvalget den 19.01.2011, hvor det blev besluttet at indstille det til godkendelse med henblik på udsendelse i høring. Bestyrelsen har i den forbindelse skrevet til kommunens Teknik- & Miljøudvalg samt til VEKS og Brøndby Fjernvarme med henblik på muligheden for, at Grundejerforeningen Vesterled kunne komme med i projektet så grundejerne kunne tilbydes at blive forsynet med fjernvarme. Brevet til Teknik- & Miljøudvalget kan ses her.

  • Projektforslag til fjernvarmeforsyning af Ragnesminde erhvervsområde kan ses her.
  • Endvidere henvises til kommunens hjemmeside, hvor der under møder i Teknik- & Miljøudvalget kan findes yderligere bilag til sagen.
  • Endelig kan man på energistyrelsens hjemmeside finde information om Energistyrelsens oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme som kan ses her.