Vesterled Grundejerforening

Forside

Velkommen til Vesterled Grundejerforening. Du kan læse seneste nyt herunder, eller bruge disse quick link.

Letbane sagen – Byggeprojekter


Ny vejbelægning.

Sidste år ved denne tid blev der flere steder udlagt skærvebelægning på kørebanen i foreningens område. Mange klagede efterfølgende over belægningen, herunder bl.a. over de løse sten. Kommunens forvaltning/materielgården har i dag meddelt, at man efter aftale med entreprenøren på...
Læs mere

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg og Banemarksvej.

Bestyrelsen har afgivet høringssvar vedr. Brøndby og Glostrup kommunes planer vedr. Banemarksvej. Læs høringssvaret HER. Nedenfor kan du finde relevante dokumenter i forbindelse med planerne. Kommunernes debatoplæg. Redegørelse Brøndby kommune. Bebyggelsesforslag fra investor.

5.500 nye boliger og højt byggeri i foreningens nærområde!

Her på hjemmesiden er der tidligere omtalt såvel Brøndby som Glostrup kommunes planer og ambitioner om byfornyelse i vores nærområde, hvor man bl.a. ønsker befolkningstilvækst (også kaldet “fortætning”). Planerne er, at “fortætte” eller forny erhvervsområder kombineret med boligbebyggelse. De p.t. kendte områder i foreningens...
Læs mere

Tidligere Indlæg »

Gå til nyheder