Skip to content

Det Kriminalpræventive Råd har forskellige forslag i forbindelse med indbrud til grundejerforeninger og dets medlemmer.

Det drejer sig bl.a. om:
• Nabohjælp ordning (skilte er opsat ved tilkørselsvejene i Vesterled Grundejerforening).
• Alarmer
• Sikring af villaen og dets genstande
• Sikring af døre og vinduer
• Mærkning af genstande

Link til Det Kriminalpræventive Råd – Generelt om bl.a. indbrud.

Læs mere om indbrud og nabohjælp her hos Det Kriminalpræventive Råd.

Alternativt, kontakt dit forsikringsselskab for gode råd og anbefalinger.

Se også regler for overvågning:

Link til Lov om TV-overvågning.
Pjece om TV-overvågning (udgivet af Justitsministeriet og Datatilsynet).

Back To Top