Letbane

Medlemsmøde - indkaldelse.

Bestyrelsen indkalder sine medlemmer til medlemsmøde tirsdag den 6. november 2018 om bebyggelse i Vesterledparken og på Banemarksvej, Letbane Stationsforplads og bebyggelsesprojekter i Kirkebjerg. Se indkaldelse og dagsorden HER.

Letbaneforplads Kirkebjerg.

Bestyrelsen har i forbindelse med det “lukkede borgermøde for direkte berørte borgere” modtaget følgende vedr. etablering af letbanen og den tidligere kommunalt vedtagne Letbaneforplads Kirkebjerg: Kommuneoplæg og tidshorisont. Referat. Desværre er der fortsat en lang række uafklarede spørgsmål i forhold...
Read more

Borgermøder - Letbane og Stationsforplads.

Brøndby kommune afholder i den kommende måned en række borgermøder om Letbanen, hvor nogle er med “begrænset” adgang. 1. For virksomheder langs letbanen – tirsdag den 8. maj kl. 15 – 17.30 hos Novo Nordisk i Bagsværd (kræver tilmelding). 2....
Read more

Staten trækker sig ud af Hovedstadens Letbane IS.

Den politiske forligskreds bag Letbaneetableringen har besluttet, at de vil trække sig ud af Hovedstadens Letbane i løbet af 2018, hvorefter den nuværende anlægslov vil blive ændret. Staten er dog stadig forpligtet til at yde sine økonomiske bidrag som hidtil...
Read more

Letbane og Letbanestationsforplads.

Stort set alle i den samlede ejerkreds: Stat, region og kommuner har vedtaget etableringen af Letbanen. Den samlede pris for etableringen bliver 6,2 mia. Letbanen skal stå klar i andet halvår 2024. Beslutningen påfører desuden kommunerne en række opgaver og...
Read more

Foreningens ordinære generalforsamling 2018.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 – indkaldelse følger og omdeles senest 14. dage inden. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen, idet der allerede er eller i løbet af året vil blive...
Read more

Fokuspunkter - "Store projekter".

I fortsættelse af sidste nyhedsmail den 18. marts 2017 har repræsentanter for bestyrelsen været til møde i Brøndby kommunes Planafdeling den 30. marts 2017. Repræsentant for Glostrup kommune deltog ligeledes. Bestyrelsen havde følgende fokuspunkter med i forbindelse med mødet: Byggeprojekter Sdr....
Read more

STORE projekter på vej! - Stationsforplads Kirkebjerg - Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4 - Banemarksvej.

I disse uger er flere vigtige projekter på vej gennem den kommunalpolitiske beslutningsproces, der samtidig på godt og ondt kan eller vil have stor betydning for vores område i fremtiden. Projekterne drejer sig om 2 større bebyggelse projekter samt Stationsforplads i...
Read more

Letbane opdatering

I det følgende vil bestyrelsen forsøge, at holde sine medlemmer orienteret om den kommende Letbane på Ring 3 fra Lyngby Kommune (Lundtofte) til Ishøj Kommune. Letbanen er planlagt med start i 2021. Letbaneaftalen er indgået i 2011 mellem Staten, Region...
Read more