skip to Main Content

Letbanen

17mar 21

Vejledning støjhegn langs letbanen

Brøndby kommune Teknik og Miljøudvalg har på mødet den 20.januar 2021 vedtaget at udgive vejledning vedrørende opsætning af støjhegn langs letbanen. Vejledning kan læses Hér Vejledning støjhegn langs letbanen Brøndby…

Læs mere
14dec 20

Stationsforplads Kirkebjerg – Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Stationsforplads Kirkebjerg. Høringssvaret fra Vesterled Grundejerforening har desværre ikke givet anledning til ændringer i hverken lokalplan…

Læs mere
11dec 19

Støjhegn ud til Søndre Ringvej.

Bestyrelsen i Vesterled GF har erfaret fra dagens Kommunalbestyrelsesmøde - pkt. 715-Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår af 2020 -, at Teknik og Miljøforvaltningen i Brøndby arbejder på…

Læs mere
27jul 19

Støjhegn/værn på Søndre Ringvej.

I forbindelse med den fremtidige etablering af Letbanen er ca. 160 villaejere på strækningen i Vesterled berørt i mere eller mindre grad. De 3 grundejerforeningsbestyrelser Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled…

Læs mere
08jan 19

Støjhandlingsplan 2018 – 2023.

Grundejerforeningerne Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har afgivet et fælles høringssvar til kommunens udsendte Støjhandlingsplan 2018-2023 - i høring frem til den 15. januar 2019. Se foreningernes høringssvar HER.  13.…

Læs mere
Back To Top