Letbane

Vejledning støjhegn langs letbanen

Brøndby kommune Teknik og Miljøudvalg har på mødet den 20.januar 2021 vedtaget at udgive vejledning vedrørende opsætning af støjhegn langs letbanen. Vejledning kan læses Hér Vejledning støjhegn langs letbanen Brøndby Kommune afholder et online borgermøde på Facebook den 18. marts...
Read more

Stationsforplads Kirkebjerg - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Stationsforplads Kirkebjerg. Høringssvaret fra Vesterled Grundejerforening har desværre ikke givet anledning til ændringer i hverken lokalplan eller kommuneplantillæg. Se kommunalbestyrelses beslutning Hér Se indkomne høringssvar Hér Se forvaltningens...
Read more

HOFOR Ledningsomlægninger Søndre Ringvej

Vi har modtaget information fra HOFOR om de igangværende gravearbejder på Søndre Ringvej. Læs mere HER:HOFOR Ledningsomlægninger Søndre Ringvej    

Digitalt borgermøde på Facebook om bl.a. Kirkebjerg Stationsforplads.

Brøndby Kommune afholder digitalt live-borgermøde på Facebook torsdag den 14. maj kl. 17-18.30. Borgermødet omhandler igangværende offentlige høringer om Stationsforplads Kirkebjerg i foreningens område og boligbyggeri på Sdr. Ringvej 33A overfor foreningens område. Der kan allerede nu stilles spørgsmål eller...
Read more

8 ugers offentlig høring - Kirkebjerg Stationsforplads.

MAJ 2020: Bestyrelsens høringssvar til den endelige offentlige høring. Kirkebjerg Stationsforplads kommer i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25. marts til den 20 maj. Bestyrelsen har senest afgivet forhøringssvar i aug. 2019. Se den kommende nye Lokalplan...
Read more

Støjhegn ud til Søndre Ringvej.

Bestyrelsen i Vesterled GF har erfaret fra dagens Kommunalbestyrelsesmøde – pkt. 715-Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår af 2020 -, at Teknik og Miljøforvaltningen i Brøndby arbejder på at ændre Lokalplanerne på den kommende letbanestrækning på Søndre Ringvej,...
Read more

Forhøringssvar Letbaneforplads Kirkebjerg.

HER kan du læse bestyrelsens forhøringssvar.

Støjhegn/værn på Søndre Ringvej.

I forbindelse med den fremtidige etablering af Letbanen er ca. 160 villaejere på strækningen i Vesterled berørt i mere eller mindre grad. De 3 grundejerforeningsbestyrelser Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har skrevet til Brøndby kommune i februar 2018 vedr. et...
Read more

Nyt forslag til letbaneforplads Kirkebjerg og ny forhøring.

Brøndby kommune har udformet et nyt forslag til letbaneforplads på hjørnet af Sdr. Ringvej og Park Alle, hvor Lyngtoftevej 10 også kan/skal eksproprieres. Da der er tale om et langt tidsforløb i forhold til sidste forslag og forhøring, har man...
Read more

Støjhandlingsplan 2018 - 2023.

Grundejerforeningerne Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har afgivet et fælles høringssvar til kommunens udsendte Støjhandlingsplan 2018-2023 – i høring frem til den 15. januar 2019. Se foreningernes høringssvar HER.  13. marts 2019: Kommunalbestyrelsen har vedtaget Støjhandlingsplanen. Foreningernes bemærkninger og forslag...
Read more

Kommuneopkøb af Lyngtoftevej 12 og 14.

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2018 vedtaget, at opkøbe Lyngtoftevej 12 og 14 af Hovedstadens Letbaneselskab til etablering af den fremtidige letbaneforplads. Ejerskiftet finder sted med årets udgang. Det forventes, at villaerne rives ned i sommeren 2020, hvorefter grundstykkerne vil...
Read more

Medlemsmøde - indkaldelse.

Bestyrelsen indkalder sine medlemmer til medlemsmøde tirsdag den 6. november 2018 om bebyggelse i Vesterledparken og på Banemarksvej, Letbane Stationsforplads og bebyggelsesprojekter i Kirkebjerg. Se indkaldelse og dagsorden HER.

Letbaneforplads Kirkebjerg.

Bestyrelsen har i forbindelse med det “lukkede borgermøde for direkte berørte borgere” modtaget følgende vedr. etablering af letbanen og den tidligere kommunalt vedtagne Letbaneforplads Kirkebjerg: Kommuneoplæg og tidshorisont. Referat. Desværre er der fortsat en lang række uafklarede spørgsmål i forhold...
Read more

Borgermøder - Letbane og Stationsforplads.

Brøndby kommune afholder i den kommende måned en række borgermøder om Letbanen, hvor nogle er med “begrænset” adgang. 1. For virksomheder langs letbanen – tirsdag den 8. maj kl. 15 – 17.30 hos Novo Nordisk i Bagsværd (kræver tilmelding). 2....
Read more

Staten trækker sig ud af Hovedstadens Letbane IS.

Den politiske forligskreds bag Letbaneetableringen har besluttet, at de vil trække sig ud af Hovedstadens Letbane i løbet af 2018, hvorefter den nuværende anlægslov vil blive ændret. Staten er dog stadig forpligtet til at yde sine økonomiske bidrag som hidtil...
Read more

Letbane og Letbanestationsforplads.

Stort set alle i den samlede ejerkreds: Stat, region og kommuner har vedtaget etableringen af Letbanen. Den samlede pris for etableringen bliver 6,2 mia. Letbanen skal stå klar i andet halvår 2024. Beslutningen påfører desuden kommunerne en række opgaver og...
Read more

Foreningens ordinære generalforsamling 2018.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 – indkaldelse følger og omdeles senest 14. dage inden. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen, idet der allerede er eller i løbet af året vil blive...
Read more

Fokuspunkter - "Store projekter".

I fortsættelse af sidste nyhedsmail den 18. marts 2017 har repræsentanter for bestyrelsen været til møde i Brøndby kommunes Planafdeling den 30. marts 2017. Repræsentant for Glostrup kommune deltog ligeledes. Bestyrelsen havde følgende fokuspunkter med i forbindelse med mødet: Byggeprojekter Sdr....
Read more

STORE projekter på vej! - Stationsforplads Kirkebjerg - Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4 - Banemarksvej.

I disse uger er flere vigtige projekter på vej gennem den kommunalpolitiske beslutningsproces, der samtidig på godt og ondt kan eller vil have stor betydning for vores område i fremtiden. Projekterne drejer sig om 2 større bebyggelse projekter samt Stationsforplads i...
Read more

Letbane opdatering

I det følgende vil bestyrelsen forsøge, at holde sine medlemmer orienteret om den kommende Letbane på Ring 3 fra Lyngby Kommune (Lundtofte) til Ishøj Kommune. Letbanen er planlagt med start i 2021. Letbaneaftalen er indgået i 2011 mellem Staten, Region...
Read more