Følgende revisorer er valgt på foreningens generalforsamlinger.

  • Henrik Gottlieb Pedersen, Sydtoftevej 21. Valgt til: 2020
  • Revisor Michael Lundov, Svanedammen 8. Valgt til: 2019
  • Suppleant – Claus Mortensen, Sydtoftevej 5. Valgt til: 2020
  • Suppleant – ledig.