Følgende revisorer er valgt på foreningens generalforsamling.

  • Henrik Gottlieb Pedersen, Sydtoftevej 21. Valgt til: 2020
  • Revisor Michael Lundov, Svanedammen 8. Valgt til: 2021
  • Suppleant – Ulrik Ougaard, Østtoftevej 18. Valgt til: 2021
  • Suppleant – Filip Thomsen, Hvedemarksvej 17. Valgt til: 2020