Følgende revisorer er valgt på foreningens generalforsamling.

  • Revisor Ulrik Ougaard, Østtoftevej 18. Valgt til: 2022
  • Revisor Birgit Henriksen, Hedegrænsen 41. Valgt til: 2023
  • Suppleant – Filip Thomsen, Hvedemarksvej 17. Valgt til: 2022
  • Suppleant – Simon Bek, Vesterleds Alle 37. Valgt til: 2023