Skip to content

Nedenfor finder du diverse bestyrelses skrivelser til myndigheder, interessenter og medlemmer – skrivelserne er oplistet med nyeste først.
Skrivelserne omhandler bl.a. høringssvar og andet af interesse for medlemmerne, hvor nogle skrivelser vil være anonymiseret.

SEP 23: Høringssvar Temalokalplan

NOV 20: Høringssvar Lokalplan 254 Ældrecenter i Vesterled

NOV20: Høringssvar Kommuneplantillæg

MAJ 20: Høringssvar Stationsforplads Kirkebjerg.

MAR/APR 20: Svar fra Brøndby Kommune vedr. Ældrecenter og bestyrelsens modsvar.

MAR 20: Skriv til kommunen vedr. anlægsprojekt Ældrecenter Vesterled.

FEB 20: Mailsvar til Planforvaltningen vedr. Temalokalplan og støjhegn Sdr. Ringvej.

OKT 19: Høringssvar Spildevandsplan 2019.

OKT 19: Høringssvar Kommuneplan 2019.

AUG 19: Forhøringssvar Letbaneforplads Kirkebjerg.

JULI 19: Høringssvar boligbebyggelse på Banemarksvej.

MAJ 19: Trafikhandlingsplan 2019 – høringssvar.

JAN 19: Foreningerne Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterleds høringssvar vedr. kommunens udsendte Støjhandlingsplan 2018 – 2023. 

NOV 18: Bestyrelsens forhøringssvar – Ældrecenter Vesterled.

OKT 18: Bestyrelsens høringssvar – Kirkebjerg Udviklingsplan.

OKT 18: Læserbrev i Folkebladet den 23. oktober 2018 om Manglende politisk omsorg – proces, demokrati og beslutninger.

OKT 18: Læserbrev i Folkebladet den 9. oktober 2018 om Vesterledparken nedlægges-Ældrecenter Vesterled.

OKT 18: Læserbrev i Folkebladet den 2. oktober 2018 om Klimaplan.

SEP 18: Lokalplan/vejbyggelinje/carport – bestyrelsens høringssvar.

APR 18: Medlemsskriv om Fremtiden i Vesterled.

MAR 18: Fornyet GF mailhenvendelse til bl.a. SoSu- og Økonomiudvalg forud for KB beslutning den 14/3-18 om placeringen af Fremtidens Ældrecenter Vesterled – se bestyrelsens henvendelse her
(I mailen er der henvist og vedhæftet til bestyrelsens skrivelse tilbage i september 2016 – skrivelsen findes længere nede på denne side).

FEB 18: GF fællesskrivelse om møder i Planafdelingen og forslag til støjværn på Sdr. Ringvej – fællesskrivelsen.

OKT 17: Lokalplan/Bygningsreglement – bestyrelsens høringssvar.

JUL 17: Forslag til Kommuneplantillæg for Banemarksvej i Brøndby og Glostrup kommune – bestyrelsens høringssvar

JUN 17: GF udtalelse om parkering af varebiler.

JUN 17: Forslag til Kommuneplantillæg 5 i Glostrup – bestyrelsens høringssvar

APR 17: Strategi for Bymidten i Glostrup – bestyrelsens høringssvar

MAR 17: Lokalplan/Bygningsreglement/Vejbyggelinje Høringssvar-Partshøring

OKT 16: Lokalplan/Bygningsreglement Høringssvar-Partshøring-Bygningsreglement

SEP 16: “Fremtidens Gildhøjhjem” – skriv til Social- og Sundhedsudvalget og Mailsvar

JAN 16: Lokalplan/Bygningsreglement Høringssvar Park Alle 312-1 og Afgørelse

MAJ 16: Lokalplan/Bygningsreglement Høringssvar Park Alle 312-2 og Vedtagelse

NOV 15 :Høringssvar-Stationsforplads-Letbane

Høringssvar-Fjernvarme-2015

Lokalplan/Bygningsreglement Høringssvar – Nabohøring

Høringssvar-Fjernvarme-2014

Back To Top