Traffikstøj

Trafikstøj Ringvej

Kommuen har udarbejdet en trafikplan for de kommende år. Desværre ser det ikke ud til at der sker så meget i vores del af Brøndby de kommende år, men vi er blevet hørt.

Bestyrelsen  har skrevet til Københavns Amt omkring støjen fra Ringvejen. Læs bestyrelsens brev samt svaret fra Københavns Amt.