Fjernvarme

Information vedr. sagen omkring fjernvarme i Vesterled findes her:


 

Nyt fjernvarmeprojekt 2021

Som det formentlig er mange bekendt er et nyt fjernvarmeprojekt undervejs blandt andet i Vesterled. Forslaget kan ses hér: Projektforslag Der blev afholdt borgermødet 27.oktober 2021 og præsentationen kan ses hér : Borgermøde 27.oktober 2021 Vi afventer stadigvæk at modtage materiale fra...
Read more

Kommunalbestyrelsesafslag på Fjernvarmeprojekt 2015.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune vedtog på deres møde den 18. maj 2016 som forventet, at give afslag på projektforslag fra Brøndby Fjernvarme til fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt. Læs mere: • Beslutningstema (referat) fra Kommunalbestyrelsesmødet. • Redegørelse og indstilling fra Teknik- og...
Read more

Fjernvarmeafstemning - Pressemeddelelse Brøndby Kommune.

Pressemeddelelse fra Brøndby Kommune om det officielle resultat af Borgerafstemningen kan læses HER.

Afstemningsresultat - Fjernvarmeprojekt.

Brøndby Kommunes Tekniske Forvaltning har d.d. meddelt os resultatet af den vejledende borgerafstemning: 25 % stemte JA og 75 % stemte NEJ (60% stemte). Forvaltningen har samtidig meddelt, at man vil afslutte sagen med en indstilling om, at projektet fra Brøndby...
Read more

Ordinær generalforsamling og Fjernvarmeafstemning.

Ordinær Generalforsamling, onsdag den 16. marts kl. 1930, Kirkebjergsalen, Park Alle 282 i Brøndby. Fjernvarmeafstemning, sidste frist, fredag den 18. marts.

Inden du stemmer! - Opsummering fra fællesmøder - Beregningsskema.

Bestyrelsen opfordrer ALLE til, at sætte sig ind i indholdet af det modtagne Borgerbrev samt forholde sig til begrebet ”Tilhørende Tilslutningspligt” med de konsekvenser det medfører for området og en selv. Omend der er tale om en vejledende afstemning anbefaler vi ALLE, ung som gammel, fritagelse/dispensation...
Read more

Borgerafstemning og sidste Fællesmøde i aften.

Kommunalbestyrelsen vedtog i går, at udsende Fjernvarmeprojekt m. Tilslutningspligt til vejledende borgerafstemning. En af de nærmeste dage vil de omfattede borgere i projektet modtage brev og stemmeseddel fra kommunen. Grundejerforeningerne Grønneled og Vesterled holder til aften sidste fællesmøde for sine medlemmer,...
Read more

Fællesmøder i næste uge? - ekstraordinært KB møde den 17/2.

Efter gårsdagens uventede kommunalpolitiske udsættelse af beslutning om Fjernvarmeprojekt Vesterled, har mange forespurgt til næste uges planlagte fællesmøder! Dags dato har vi modtaget underretning om, at der er indkaldt til ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 17. februar med ét punkt på dagsordenen: Fjernvarme i Vesterled. På...
Read more

Beslutning om fjernvarme udskudt!

Kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar bragte ikke, som forventet, nogen afklaring på fjernvarmeprojektet og en eventuel borgerafstemning. Projektet er efter det oplyste sendt retur til videre udvalgsbehandling. Bestyrelsen afventer et officielt referat fra KB mødet, hvorefter nærmere følger her på siden.

Fælles medlemsmøder - Fjernvarmeprojekt.

Grundejerforeninger Grønneled og Vesterled (herunder tidligere GF Hedera – nu sammenlagt med Vesterled GF) afholder fælles medlemsmøder. DU vil som medlem få en husstandsomdelt indkaldelse med DIN specifikke dato – indkaldelsen forventes omdelt i uge 6. Møderne afholdes, af hensyn til pladsforhold,...
Read more

Medlemsmøde - Fjernvarmeprojekt 2015.

Grundejerforeningerne Vesterled, Hedera og Grønneled har afsluttet deres dialog/møderække med Brøndby Kommune og Brøndby Fjernvarme. På baggrund af møderne er Teknisk Forvaltning (TF) i gang med at udarbejde Redegørelse/Indstilling til Kommunalbestyrelsen (KB). KB skal tage den endelige beslutning vedr. Projektet og denne beslutning tages formentlig...
Read more

Opdatering fjernvarme - SIDSTE NYT!

December 2015. SIDSTE NYT: Vesterled, Hedera og Grønneled deltager i nyt møde den 3. december med Brøndby Kommune. Vi vender snarest tilbage med resultatet af vores drøftelser. Oktober 2015. Teknisk forvaltning har netop i dag meddelt os, at en politisk beslutning...
Read more

Opdatering Fjernvarme

Nedenstående møder og drøftelser er afsluttet. Teknisk Forvaltning er ved at evaluere indholdet af drøftelserne samt gennemse  indkomne høringssvar i projektet. Forvaltningen forventes i løbet af denne måned, at komme med en indstilling til politikerne om, hvad der videre skal...
Read more

Opdatering Fjernvarme

Bestyrelserne i Vesterled, Hedera og Grønneled holder møder med Brøndby Kommune, Brøndby Fjernvarme og Cowi i forbindelse med indgivet høringssvar i Fjernvarmeprojektet. Møder afholdes: 14/9, 21/9, 25/9-15 og 6/10. Høringsfristen i projektet udløber den 27/9. Medlemmer, der er omfattet af...
Read more

Opdatering Fjernvarme

HØRINGSSVAR i Fjernvarmeprojektet fra Hedera, Grønneled og Vesterled Grundejerforeninger – læs det HER.

Fjernvarme opdatering 2015

HJÆLP din bestyrelse! I forbindelse med igangværende fjernvarmeprojekt udbeder bestyrelsen sig regneark fra gasforbrugende medlemmer. Regneark kan hentes følgende steder: Foreningens hjemmeside HER eller Brøndby Fjernvarmes hjemmeside med nyeste korrigerede tal HER Hvad gør du: Hent og Udfyld et af regnearkene med de...
Read more

Fjernvarme omregner

Vejledende omregner – fra Gas til Fjernvarme. KLIK HER og HENT 

Fjernvarme 2015

FJERNVARMEPROJEKT i Vesterled 2015. Brøndby Kommunalbestyrelse besluttede den 10. juni, at udsende nyt Projektforslag til Fjernvarmeforsyning med Tilslutningspligt i Vesterled i høring. Høringsperiode: 18. juni til og med 28. august 2015. Den kommunalpolitiske proces og beslutning finder du HER Redegørelse Teknink-...
Read more

Link til sagen i Brøndby Kommune

Her findes linket til sagen i Brøndby Kommune: http://www.brondby.dk/Kommune/Planer/Planer-i-hoering/Vesterled-projektforslag-2015.aspx

Fjernvarme 2014

Onsdag den 21.05.2014 behandles projektforslag om fjernvarme til Vesterled på møde i Teknik og Miljøudvalget. Redegørelse og projektforslag kan findes på kommunens hjemmeside via dette link http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=broendby&page=document&docId=73485&itemId=73515&attachmentId=73518 Teknik- & Miljøudvalget besluttede den 21.05.2014, at: ”projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled med tilhørende...
Read more

Fjernvarme 2012

Nyt om fjernvarme i Vesterled, december 2012: Modellen går ud på, at der kan etableres fjernvarme til grundejerforeningerne i Vesterled området med en meget begrænset egenbetaling på etableringstidspunktet.Brøndby Fjernvarme har derfor bedt COWI Consult om, at udarbejde et nyt oplæg...
Read more

Fjernvarme 2011

Se invitationen til orienteringsmøde om fjernvarme i Vesterled, hos Brøndby Fjernvareme torsdag d. 8. september 2011 her. Se informationsfolderen fra Brøndby Fjernvarme vedr. orienteringsmødet d. 8. september 2011,med dagsorden osv. her. Link til Folkebladets artikel vedr. mødet hos Brøndby Fjernvarme d. 8. september...
Read more

Fjernvarme orienteringsmøde

Se opslaget vedr. orienteringsmødet d. 30. maj 2011 om fjernvarmeprojektet her.