Skip to content

Verserende sager med høj prioritet

Sager med høj prioritet for grundejerforeningens medlemmer bliver listet kronologisk efter udgivelsesdato herunder. Du kan se en filtreret udgave under hver sag i menuen herover.

30maj 24

Trafikomlægning og Loppemarked 2.juni

Trafikomlægning Så blliver vi igen lukket lidt inde som følge af letbanearbejdet. Park Allé bliver fra fredag den 31.maj kl 23:00 og forventeligt frem til 1.juli afspærret for bilister idet…

Read more
06sep 23

Spærring Park Alle

Hovedstadens letbane har annonceret spærring af Park Alle ved Ringvejs krydset fra ca. 11 september - 20.oktober 2023, således at man ikke kan køre fra vest mod øst. Man kan…

Read more
08dec 21

Nyt fjernvarmeprojekt 2021

Som det formentlig er mange bekendt er et nyt fjernvarmeprojekt undervejs blandt andet i Vesterled. Forslaget kan ses hér: Projektforslag Der blev afholdt borgermødet 27.oktober 2021 og præsentationen kan ses hér…

Read more
17mar 21

Vejledning støjhegn langs letbanen

Brøndby kommune Teknik og Miljøudvalg har på mødet den 20.januar 2021 vedtaget at udgive vejledning vedrørende opsætning af støjhegn langs letbanen. Vejledning kan læses Hér Vejledning støjhegn langs letbanen Brøndby…

Read more
14dec 20

Stationsforplads Kirkebjerg – Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Stationsforplads Kirkebjerg. Høringssvaret fra Vesterled Grundejerforening har desværre ikke givet anledning til ændringer i hverken lokalplan…

Read more
14dec 20

Ældrecenter Vesterled – Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Ældrecenter Vesterled i Vesterled Parken. Ældrecentret kommer til at bestå af "152 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter,…

Read more
Back To Top