Vesterled Grundejerforening

Bestyrelsens årlige RUNDGANG.

Bestyrelsen afholder sit første bestyrelsesmøde efter sommerferien mandag den 20. august., hvor bestyrelsens årlige rundgang i området påtænkes foretaget. Fokus vil primært være på medlemmernes vejforpligtelse i forhold til fortovsarealet, herunder renholdelse/ukrudtsbekæmpelse af fortov, lavthængende og/eller for brede hække/træer/buske ud…
Read more