Skip to content

DFDS sagen er afsluttet. Sagen handlede om støjgener for beboerne tæt på DFDS. Efter at bestyrelsen i flere år har kæmpet for mindre støj fra virksomheden, har DFDS flyttet indkørslen fra Banemarksvej til Park Allé. Desuden har DFDS opført en støjvold ud mod Banemarksvej.
Efter dette er sket, er der foretaget støjmåling for at se om disse foranstaltninger er nok til at DFDS overholder aftalte støjkrav. Det ser ud til at dette sker. Skulle støjniveauet stige igen på grund af støj fra DFDS, kan der blive tale om at opføre en 8m høj jordvold i en del af Lunden. Denne mulighed var en del af aftalen om støjdæmpende foranstaltninger, men på nuværende tidspunkt findes dette ikke nødvendigt.
Bestyrelsen August 2006.

Back To Top