Foreningens vedtægter §3 beskriver de parceller, der er forpligtede til at være medlem af foreningen og derved skal betale den på generalforsamlingen vedtagne kontingent.
Pr. parcel:

 • Kontingent for 2011 er 425,- kr.
 • Kontingent for 2012 er 400,- kr.
 • Kontingent for 2013 er 400,- kr.
 • Kontingent for 2014 er 400,- kr.
 • Kontingent for 2015 er 300,- kr.
 • Kontingent for 2016 er 250,- kr.
 • Kontingent for 2017 er 250,- kr.
 • Kontingent for 2018 er 300,- kr., hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2019 er 300,- kr., hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2020 er 300,- kr., hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2021 er 300,- kr.  hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2022 er 300, – kr

Rykkegebyr pålægges jf. gældende lovgivning. Se Foreningens vedtægter (§ 4, stk. 2).

Tilmeld din betaling til PBS kan ske på www.betalingsservice.dk/DOB/BS?id=2&pbs=2dcd83556baf2a90d8f95aaf44605156&dbnr=&dbgr=00001

Manuel indbetaling skal ske til Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5326 konto nr. 0321069 med angivelse af ejendomsnummer. Kontakt evt. kasserer på: kasserer@vesterled-gf.dk for at få oplyst ejendomsnummer