skip to Main Content

Kontingent

Foreningens vedtægter §3 beskriver de parceller, der er forpligtede til at være medlem af foreningen og derved skal betale den på generalforsamlingen vedtagne kontingent.
Pr. parcel:

 • Kontingent for 2011 er 425,- kr.
 • Kontingent for 2012 er 400,- kr.
 • Kontingent for 2013 er 400,- kr.
 • Kontingent for 2014 er 400,- kr.
 • Kontingent for 2015 er 300,- kr.
 • Kontingent for 2016 er 250,- kr.
 • Kontingent for 2017 er 250,- kr.
 • Kontingent for 2018 er 300,- kr., hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2019 er 300,- kr., hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2020 er 300,- kr., hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2021 er 300,- kr.  hvoraf 50,- kr. hensættes i en jubilæumsfond.
 • Kontingent for 2022 er 300, – kr

Rykkegebyr pålægges jf. gældende lovgivning. Se Foreningens vedtægter (§ 4, stk. 2).

Tilmeld din betaling til PBS kan ske på www.betalingsservice.dk/DOB/BS?id=2&pbs=2dcd83556baf2a90d8f95aaf44605156&dbnr=&dbgr=00001

Manuel indbetaling skal ske til Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5326 konto nr. 0321069 med angivelse af ejendomsnummer. Kontakt evt. kasserer på: kasserer@vesterled-gf.dk for at få oplyst ejendomsnummer

Back To Top