Ældrecenter Vesterled

Her kan du følge sagen om et muligt Ældrecentrer i Vesterled

Ældrecenter Vesterled - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Ældrecenter Vesterled i Vesterled Parken. Ældrecentret kommer til at bestå af “152 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter, produktionskøkken, private haver og store terrasser til fælles brug for...
Read more

Høringssvar Lokalplan 254 Ældrecenter Vesterled

Forslag til ny Lokalplan for Vesterledparken og det kommende Ældrecenterbyggeri samt Kommuneplantillæg nr. 3 er som bekendt i offentlig høring frem til og med den 8. november 2020. Offentligt facebook borgermøde afholdt den 22. oktober 2020. Se bestyrelsens høringssvar til...
Read more

Forslag til Lokalplan 254 Ældrecenter Vesterled og Kommuneplantillæg nr. 3 i høring.

Forslag til ny Lokalplan for Vesterledparken og det kommende Ældrecenterbyggeri samt Kommuneplantillæg nr. 3 er nu i offentlig høring frem til og med den 8. november 2020. Offentligt Borgermøde er planlagt til den 22. oktober 2020. Se Lokalplansforslaget HER, herunder...
Read more

Ældrecenter Vesterled i Vesterledparken - Lokalplan i høring.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby forventes at vedtage 8 ugers offentlig høring den 9. september. Bestyrelsen har i forløbet deltaget i tre forvaltnings “interressentmøder” samt i et “onlinemøde” med forvaltningen. Bestyrelsen har ikke haft indflydelse på hverken bygningsmasse eller placering af ældrecentret...
Read more

Respektafstand og Grønt - Ældrecenter Vesterled

På onsdag den 15. april forventes det, at Kommunalbestyrelsen vedtager Dispositionsforslag Vesterled Ældrecenter, der igen sætter helt nye standarder for “respektafstand og grønt” i Brøndby Kommune. Specielt de nærmeste parceller op til Vesterledparken vil på flere områder blive voldsomt påvirket...
Read more

Anlægsprojekt Vesterled Ældrecenter.

Bestyrelsen er klar over, at alle er optaget af den nuværende Corona situation. Vi vil dog gerne informere om, at der nu tegner sig et billede af det fremtidige Ældrecenter og udnyttelsen af Vesterledparken. Bestyrelsen har fra efteråret 2019 og...
Read more

Interessentmøde - Ældrecenter Vesterled.

Repræsentanter for bestyrelsen deltog den 20. august i et kommunalt inviteret “interessentmøde” sammen med andre repræsentanter på området, herunder Seniorrådet, Ældresagen, Børnehuset Vesterled samt pårørende og medarbejdere indenfor ældreplejen. Formål: at give en orientering om status i processen – hvad...
Read more

Ældrecenter Vesterled - behandling af forhøringssvar.

Forvaltningen i Brøndby Kommune har nu behandlet høringssvar (11 stk.) i forhold til den tidligere forhøring og de politiske ønsker/tilkendegivelser vedr. Ældrecenter Vesterled i “Vesterledparken”. Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med udformning af en ny Lokal- og Kommuneplantillæg for...
Read more

Spildevandsplan 2019 - revision.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har i dag vedtaget, at der skal ske en revision af kommunens Spildevandsplan. Herunder er der udpeget 2 områder, Kirkebjerg og Vesterled, hvor begge områder på sigt påtænkes separatkloakeret. Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs., at husholdningens...
Read more

Forhøringssvar Ældrecenter Vesterled

Her kan du læse bestyrelsens høringssvar. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at afgive høringssvar i sagen, hvor høringsfristen er frem til den 24. november 2018.

Forhøring til placering af nyt Ældrecenter Vesterled

Parallelt med ugens kommunale borgermøde om Ældrecenter Vesterled er der nu en offentlig forhøring i gang jf. Planlovens § 23c. Høringsperioden er fra den 25. oktober – 24. november 2018. Kommunen vil herefter følge op på de nødvendige ændringer for...
Read more

Borgermøde om Ældrecenter Vesterled.

Som mange nok allerede er bekendt med besluttede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde den 10. oktober, at det fremtidige nye Ældrecenter for Brøndbyvester til erstatning for Gildhøj skal bygges i Vesterledparken, hvor det forventes at stå klar senest i 2024....
Read more

Medlemsmøde - indkaldelse.

Bestyrelsen indkalder sine medlemmer til medlemsmøde tirsdag den 6. november 2018 om bebyggelse i Vesterledparken og på Banemarksvej, Letbane Stationsforplads og bebyggelsesprojekter i Kirkebjerg. Se indkaldelse og dagsorden HER.

Fremtidens placering af Ældrecenter Vesterled.

Så er bestyrelsen blevet lidt klogere efter det lukkede Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018. Ikke overraskende indstiller Teknik og Miljøforvaltningen placering af Fremtidens Ældrecenter i Vesterledparken. NB: Parallelt med dette forløb har KB løbende været i gang med...
Read more

KB vedtagelse af fortsat arbejde med placering af Ældrecenter i Vesterledparken.

6. september 2018. Kommunalbestyrelsen har afholdt et lukket Temamøde vedr. fremtidens placering af ældrecenter i Vesterledparken. 21. marts 2018. Social- og Sundhedsvalget har vedtaget indstilling om bevilling på 2.5 mill. til såkaldt forundersøgelse/projektering/etape 1 for placering af ældrecenter i Vesterledparken...
Read more

Fremtidens ældrecenter Vesterled.

Siden 2015 har det kommunale grønne område “Vesterledparken” ud til Lille- og Østervang været i spil, som en mulighed for placering af et nyt ældrecenter for Brøndbyvester til afløsning for Gildhøj ældrecenter. Denne beslutning er nu kommet nærmere, idet Forvaltningen...
Read more