Skip to content

Bestyrelsen vælges på årets ordinære generalforsamling i marts jf. vedtægter.

Seneste generalforsamling afholdt den 21.marts  2024.

Position   Navn  Adresse Telefon På valg  E-mail
Formand Michael Lundov Svanedammen 8 2026 formand@vesterled-gf.dk
Næstformand Dorette Madsen Banemarksvej 13 2025 naestformand@vesterled-gf.dk
Sekretær Anne Borsholt Bygmarksvej 14 2025 sekretaer@vesterled-gf.dk
Kasserer Kristian Strømgren Kirkensgaard Hedegrænsen 20 2026 kasserer@vesterled-gf.dk
Bestyrelsesmedlem Iulius Vladimir Toth Østervang 9 2026 bestyrelsesmedlem@vesterled-gf.dk
Suppleant Heidi Brønsbjerg Østtoftevej 7 2025 suppleant1@vesterled-gf.dk
Suppleant Erfan Danesh, Lillevang 4 2026 suppleant2@vesterled-gf.dk
Webmaster Janus B. Engmann Bygmarksvej 5 webmaster@vesterled-gf.dk

Foreningens ordensudvalg

Ordensudvalget har pligt til at varetage foreningens forpligtelser vedr. Stævnet, Legepladsen og Ordensreglementet. Derudover kan der rettes henvendelse til udvalget om andre ordensmæssige spørgsmål i foreningen. Ordensudvalget består af følgende personer: Formand: Michael Lundov.

Brøndby kommunes Miljørepræsentantskab:
Er pt. nedlagt.

Legepladsudvalg:
Erfan Danesh

Foreningens hjemmeside www.vesterled-gf.dk
Her finder du alle oplysninger om foreningen.  Abonnér på foreningens hjemmeside – tilmeld dig Nyhedsbrevet nederst på foreningens hjemmeside.

Foreningens CVR nummer:
32525261 – Link til virksomhedsregistret https://datacvr.virk.dk/

Back To Top