skip to Main Content

Bestyrelsen vælges på årets ordinære generalforsamling i marts jf. vedtægter.

Seneste generalforsamling afholdt den 17 september 2020.

Position   Navn  Adresse Telefon På valg  E-mail
Formand Lise Jacobsen Ragnesminde Alle 20 2024 formand@vesterled-gf.dk
Næstformand Dorette Madsen Banemarksvej 13 2023 naestformand@vesterled-gf.dk
Sekretær Jørgen Frederiksen Hedegrænsen 56 2023 sekretaer@vesterled-gf.dk
Kasserer Heine Thomsen Østtoftevej 16 2024 kasserer@vesterled-gf.dk
Bestyrelsesmedlem Michael Lundov Svanedammen 8 2024 bestyrelsesmedlem@vesterled-gf.dk
Suppleant Heidi Brønsbjerg Østtoftevej 7 2023 suppleant1@vesterled-gf.dk
Suppleant Anne Borsholt Bygmarksvej 14 2024 suppleant2@vesterled-gf.dk
Webmaster Janus B. Engmann Bygmarksvej 5 webmaster@vesterled-gf.dk

Foreningens ordensudvalg.

Ordensudvalget har pligt til at varetage foreningens forpligtelser vedr. Stævnet, Legepladsen og Ordensreglementet. Derudover kan der rettes henvendelse til udvalget om andre ordensmæssige spørgsmål i foreningen. Ordensudvalget består af følgende personer: Formand: Lise Jacobsen, Dorette Madsen, Jørgen Frederiksen

Brøndby kommunes Miljørepræsentantskab:
Bestyrelsesrepræsentanter pr. 1. jan 2018: Lise Jacobsen (pt. nedlagt)

Jubilæumsudvalg:
Bestyrelsesrepræsentant – Dorette Madsen

Legepladsudvalg

Michael Lundov, Rolf, Ditlev, Simon, Andreas og Shakeel

Foreningens hjemmeside www.vesterled-gf.dk
Her finder du alle oplysninger om foreningen.  Abonnér på foreningens hjemmeside – tilmeld dig Nyhedsbrevet nederst på foreningens hjemmeside.

Foreningens CVR nummer:
32525261 (Link til cvr.dk)

Back To Top