Bestyrelse & udvalg

Bestyrelsen vælges på årets ordinære generalforsamling i marts jf. vedtægter. Seneste generalforsamling afholdt den 17 september 2020.
Position   Navn  Adresse Telefon På valg  E-mail
Formand Lise Jacobsen Ragnesminde Alle 20 2022 formand@vesterled-gf.dk
Næstformand Julie Jakobsen Hvedemarksvej 15 2021 naestformand@vesterled-gf.dk
Sekretær Jørgen Frederiksen Hedegrænsen 56 2021 sekretaer@vesterled-gf.dk
Kasserer Heine Thomsen Østtoftevej 16 2022 kasserer@vesterled-gf.dk
Bestyrelsesmedlem Dorette Madsen Banemarksvej 13 2022 bestyrelsesmedlem@vesterled-gf.dk
Suppleant Michael Lundov Svanedammen 8 2022 suppleant1@vesterled-gf.dk
Suppleant Jo Annfeldt Svanedammen 10 2021 suppleant2@vesterled-gf.dk
Webmaster Janus B. Engmann Bygmarksvej 5 webmaster@vesterled-gf.dk

Foreningens ordensudvalg.

Ordensudvalget har pligt til at varetage foreningens forpligtelser vedr. Stævnet, Legepladsen og Ordensreglementet. Derudover kan der rettes henvendelse til udvalget om andre ordensmæssige spørgsmål i foreningen. Ordensudvalget består af følgende personer: Formand: Dorette Madsen, Jørgen Frederiksen og Lise Jacobsen.

Brøndby kommunes Miljørepræsentantskab:
Bestyrelsesrepræsentanter pr. 1. jan 2018: Lise Jacobsen (pt. nedlagt)

Jubilæumsudvalg:
Udenfor bestyrelsen – Jo, Karina og Anya
Bestyrelsesrepræsentanter – Julie og Dorette.

Legepladsudvalg

Rolf, Ditlev, Simon, Andreas og Shakeel

Foreningens hjemmeside www.vesterled-gf.dk
Her finder du alle oplysninger om foreningen.  Abonnér på foreningens hjemmeside – tilmeld dig Nyhedsbrevet nederst på foreningens hjemmeside.

Foreningens CVR nummer:
32525261 (Link til cvr.dk)