Skip to content

Bestyrelsen vælges på årets ordinære generalforsamling i marts jf. vedtægter.

Seneste generalforsamling afholdt den 23.marts  2023.

Position   Navn  Adresse Telefon På valg  E-mail
Formand Lise Jacobsen Ragnesminde Alle 20 2024 formand@vesterled-gf.dk
Bestyrelsesmedlem Dorette Madsen Banemarksvej 13 2025 naestformand@vesterled-gf.dk
Sekretær Anne Borsholt Bygmarksvej 14 2025 sekretaer@vesterled-gf.dk
Kasserer Heine Thomsen Østtoftevej 16 2024 kasserer@vesterled-gf.dk
Bestyrelsesmedlem Michael Lundov Svanedammen 8 2024 bestyrelsesmedlem@vesterled-gf.dk
Suppleant Heidi Brønsbjerg Østtoftevej 7 2024 suppleant1@vesterled-gf.dk
Suppleant Kristian Strømgren Kirkensgaard Hedegrænsen 20 2025 suppleant2@vesterled-gf.dk
Webmaster Janus B. Engmann Bygmarksvej 5 webmaster@vesterled-gf.dk

Foreningens ordensudvalg.

Ordensudvalget har pligt til at varetage foreningens forpligtelser vedr. Stævnet, Legepladsen og Ordensreglementet. Derudover kan der rettes henvendelse til udvalget om andre ordensmæssige spørgsmål i foreningen. Ordensudvalget består af følgende personer: Formand: Lise Jacobsen.

Brøndby kommunes Miljørepræsentantskab:
Er pt. nedlagt. Bestyrelsesrepræsentant pr. 1. jan 2018: Lise Jacobsen

Legepladsudvalg

Michael Lundov, Simon, Rasmus,Martin

Foreningens hjemmeside www.vesterled-gf.dk
Her finder du alle oplysninger om foreningen.  Abonnér på foreningens hjemmeside – tilmeld dig Nyhedsbrevet nederst på foreningens hjemmeside.

Foreningens CVR nummer:
32525261 – Link til virksomhedsregistret https://datacvr.virk.dk/

Back To Top