Bestyrelse & udvalg

Bestyrelsen vælges på årets ordinære generalforsamling i marts jf. vedtægter. Seneste generalforsamling afholdt den 28. marts 2019.
Position   Navn  Adresse Telefon På valg  E-mail
Formand Steen W. Nielsen Østervang 10 25778325 2020 formand@vesterled-gf.dk
Næstformand Lise Jacobsen Ragnesminde Alle 20 2021 naestformand@vesterled-gf.dk
Sekretær Jørgen Frederiksen Hedegrænsen 56 2021 sekretaer@vesterled-gf.dk
Kasserer Heine Thomsen Østtoftevej 16 2020 kasserer@vesterled-gf.dk
Bestyrelsesmedlem Dorette Madsen Banemarksvej 13 2020 bestyrelsesmedlem@vesterled-gf.dk
Suppleant Julie Jakobsen Hvedemarksvej 15 2021 suppleant1@vesterled-gf.dk
Suppleant LEDIG 2020 suppleant2@vesterled-gf.dk
Webmaster Janus B. Engmann Bygmarksvej 5 webmaster@vesterled-gf.dk

Foreningens ordensudvalg.

Ordensudvalget har pligt til at varetage foreningens forpligtelser vedr. Stævnet, Legepladsen og Ordensreglementet. Derudover kan der rettes henvendelse til udvalget om andre ordensmæssige spørgsmål i foreningen. Ordensudvalget består af følgende personer: Formand: Dorette Madsen – bestyrelsen, Repræsentant: Jørgen Frederiksen – bestyrelsen, Repræsentant: Steen W. Nielsen – bestyrelsen.

Brøndby kommunes Miljørepræsentantskab:
Bestyrelsesrepræsentanter pr. 1. jan 2018: Lise Jacobsen og Steen W. Nielsen.

Jubilæumsudvalg nedsat på generalforsamlingen i marts 2019:
Udenfor bestyrelsen – Anya, Mette og Jon.
Bestyrelsesrepræsentanter – Julie og Steen.

Foreningens hjemmeside www.vesterled-gf.dk
Her finder du alle oplysninger om foreningen.  Abonnér på foreningens hjemmeside – tilmeld dig Nyhedsbrevet nederst på foreningens hjemmeside.