Byggeprojekter

Her kan du følge byggeprojekter fra bl.a. private investorer i og omkring foreningens nærområde i Brøndby og Glostrup kommune samt bestyrelsens håndtering af projekterne.
Områderne er: Banemarksvej/Stationsparken og Kirkebjerg området. Områder, der i dag infrastrukturmæssigt har stor betydning for foreningens område.

Boligbebyggelse Banemarksvej - endelig vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen i Glostrup kommune har i november vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. boligbyggeri på Banemarksvej umiddelbart over for foreningens område. Tilsvarende har Kommunalbestyrelsen i Brøndby her til aften vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. boligbyggeri på Banemarksvej over for...
Read more

Trafikanalyse vedr. Banemarksvej og nærområdet med Kirkebjerg.

Flere efterlyste de nævnte trafikanalyser på sidste uges borgermøde i forbindelse med den igangværende høring om boligbyggeri på Banemarksvej. Brøndby kommune har nu tilføjet de relevante analyser og notater nederst på høringssiden. Du kan finde dem her på dette link...
Read more

Borgermøde boligbebyggelse Banemarksvej og Miljørepræsentantskab.

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 17-19.00 afholder Brøndby og Glostrup kommune offentligt borgermøde i Teatersalen på Brøndbyvester Skole vedrørende den fremtidige boligbebyggelse på hele den nordlige del af Banemarksvej til erstatning for erhvervsvirksomhederne (1. virksomhed op til Sdr. Ringvej...
Read more

Høring - Boligbebyggelse på Banemarksvej.

Såvel Brøndby som Glostrup kommuner har nu udsendt endelig høring om ændring af deres lokalplaner og kommuneplantillæg i forbindelse med boligbebyggelse på Banemarksvej overfor foreningens område. Høringsperioden er fra den 7. maj til og med den 5. juli 2019. SE...
Read more

Banemarksvej - bebyggelsesprojekt.

7. maj 2019: Høring om boligbebyggelse på Banemarksvej overfor foreningens område er nu officiel i begge kommuner – HER Brøndby kommune og HER Glostrup kommune. Høringsperiode: 7. maj til og med 5. juli 2019. OBS: Der er tale om to...
Read more

Spildevandsplan 2019 - revision.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har i dag vedtaget, at der skal ske en revision af kommunens Spildevandsplan. Herunder er der udpeget 2 områder, Kirkebjerg og Vesterled, hvor begge områder på sigt påtænkes separatkloakeret. Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs., at husholdningens...
Read more

Høringssvar til Kirkebjerg Udviklingsplan.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 12. december 2018: KB vedtagelse. Redegørelse. Forvaltningens kommentarer til høringssvar. Trafikanalyse. Her kan du læse bestyrelsens høringssvar til Kirkebjerg Udviklingsplan.

Kirkebjerg Udviklingsplan i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 10. oktober at sende Kirkebjerg Udviklingsplan i offentlig høring. Høringsperioden er 4 uger fra den 11. oktober til den 7. november 2018. Læs borgmesterens præsentation HER. Se selve Kirkebjerg Udviklingsplan HER.  OBS: I den...
Read more

Medlemsmøde - indkaldelse.

Bestyrelsen indkalder sine medlemmer til medlemsmøde tirsdag den 6. november 2018 om bebyggelse i Vesterledparken og på Banemarksvej, Letbane Stationsforplads og bebyggelsesprojekter i Kirkebjerg. Se indkaldelse og dagsorden HER.

Udviklingsplan for Kirkebjerg.

I fortsættelse af de kommunalpolitiske ønsker om øget fortætning, tiltrækning af resursestærke og skattebetalende borgere, herunder bl.a. omdannelse af Kirkebjerg Området med tilføjelse af ejerboliger, er en ny Udviklingsplan for Kirkebjerg under politisk vedtagelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring....
Read more

Bebyggelsesprojekt Banemarksvej 2A.

Et nyt massivt og højt boligprojekt er på vej i foreningens nærområde overfor udmundingen af Bromarksvej – 6 sammenbyggede punkthuse/blokke i varierende højder fra 5 til 15 etager, ca. 150 boliger, bebyggelsesprocent på 220. Glostrup TMU indstilling – se HER....
Read more

Bebyggelsesprojekt Kirkebjerg Parkvej 8-10 samt opdatering af andre byggeprojekter.

Et nyt bebyggelsesprojekt med 56 lejligheder i op til 4-etager er undervejs i Kirkebjerg Erhvervsområde. Se Beslutningstema HER. Se Redegørelse HER. Se Principansøgning HER. Se Planbyggeri HER. Se Facadebyggeri HER. Se Foreløbigt Notat vedr. bevaringsværdige bygninger i Kirkebjerg Erhvervsområde HER....
Read more

Foreningens ordinære generalforsamling 2018.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 – indkaldelse følger og omdeles senest 14. dage inden. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen, idet der allerede er eller i løbet af året vil blive...
Read more

Husk høringsfrist vedr. boligbyggeri på Banemarksvej.

August 2018 (fælleskommunal bebyggelsesprojekt med én investor): Svar fra Glostrup kommune vedr. de modtagne høringssvar HER. Høringssvar og bemærkninger fra Miljø- og Teknik udvalget i Glostrup HER. Miljø- og Teknik udvalget i Glostrup – vedtagelse HER med indstilling om, at...
Read more

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg og Banemarksvej.

Bestyrelsen har afgivet høringssvar vedr. Brøndby og Glostrup kommunes planer vedr. Banemarksvej. Læs høringssvaret HER. Nedenfor kan du finde relevante dokumenter i forbindelse med planerne. Kommunernes debatoplæg. Redegørelse Brøndby kommune. Bebyggelsesforslag fra investor.

5.500 nye boliger og højt byggeri i foreningens nærområde!

Her på hjemmesiden er der tidligere omtalt såvel Brøndby som Glostrup kommunes planer og ambitioner om byfornyelse i vores nærområde, hvor man bl.a. ønsker befolkningstilvækst (også kaldet “fortætning”). Planerne er, at “fortætte” eller forny erhvervsområder kombineret med boligbebyggelse. De p.t. kendte områder i foreningens...
Read more

Høring - Kommuneplantillæg 5 - området Stationsparken 35 - Glostrup kommune.

Glostrup kommune har den 30. maj udsendt Forslag til Kommuneplantillæg 5 i høring frem til den 21. august 2017. Området er grundstykket inkl. det gamle pakhus umiddelbart syd for Stationsparken fra Søndre Ringvej til Kirkebjerg Parkvej. Her ønskes i fremtiden mulighed for kombineret...
Read more

Bebyggelsesprojekt Kirkebjerg Parkvej 15 og 20 samt Kirkebjerg Parkvej 16-18.

Rækken af private investorønsker fortsætter for Kirkebjerg området: Beslutningstema Kirkebjerg Parkvej 15 og 20 samt Kirkebjerg Parkvej 16-18 (14/6-KB har vedtaget igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i overensstemmelse med projektforslag fra investor) Redegørelse (forvaltningen) Bilag 1 – Projektmappe Kirkebjerg Parkvej...
Read more

Bebyggelsesprojekt Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7.

Private investorer har ønske om 4 til 8 etagers boligbebyggelse (max. 7 etager efter krav fra forvaltning feb. 18) med ca. 500 nye boliger i Brøndby kommune. Projektet er ét af flere boligprojekter i Brøndby og Glostrup kommuner op til foreningens nærområde....
Read more

Høringssvar - Strategi for Bymidten i Glostrup.

Bestyrelsen har afgivet høringssvar til Glostrup kommune vedr. deres Strategi for Bymidten, hvori der er planlagt to betydende byggeprojekter op til foreningens område. To projekter, der med flere andre ønsker om byggeprojekter i Brøndby og Glostrup kommuner op til området kan få stor betydning...
Read more

Fokuspunkter - "Store projekter".

I fortsættelse af sidste nyhedsmail den 18. marts 2017 har repræsentanter for bestyrelsen været til møde i Brøndby kommunes Planafdeling den 30. marts 2017. Repræsentant for Glostrup kommune deltog ligeledes. Bestyrelsen havde følgende fokuspunkter med i forbindelse med mødet: Byggeprojekter Sdr....
Read more

STORE projekter på vej! - Stationsforplads Kirkebjerg - Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4 - Banemarksvej.

I disse uger er flere vigtige projekter på vej gennem den kommunalpolitiske beslutningsproces, der samtidig på godt og ondt kan eller vil have stor betydning for vores område i fremtiden. Projekterne drejer sig om 2 større bebyggelse projekter samt Stationsforplads i...
Read more