Skip to content

Opdatering fjernvarme – SIDSTE NYT!

December 2015.
SIDSTE NYT: Vesterled, Hedera og Grønneled deltager i nyt møde den 3. december med Brøndby Kommune.
Vi vender snarest tilbage med resultatet af vores drøftelser.

Oktober 2015.
Teknisk forvaltning har netop i dag meddelt os, at en politisk beslutning om projektet, herunder en beslutning om evt. afstemning, ikke kan nås i dette år. Man forventer en beslutning i februar 2016.
Teknisk forvaltning er bl.a. i gang med en omfattende undersøgelse af BBR register sammenholdt med, at de har indhentet de faktiske og nyeste gasforbrugstal hos HMN. Herunder er forvaltningen blevet opmærksom på, at BBR registeret ikke er opdateret med korrekte opvarmningsformer i flere husstande (er borgerens ansvar). Forvaltningen vil indkalde foreningerne til nyt møde i løbet af november.

Back To Top