Indkaldelse ordinær generalforsamling 2018.

Se Indkaldelse HER.
Se Budget HER.
Se Regnskab HER.

Indkaldelse bliver husstandsomdelt jf. foreningsvedtægt.