Skip to content

Bestyrelsens årlige RUNDGANG.

Bestyrelsen afholder sit første bestyrelsesmøde efter sommerferien mandag den 20. august., hvor bestyrelsens årlige rundgang i området påtænkes foretaget. Fokus vil primært være på medlemmernes vejforpligtelse i forhold til fortovsarealet, herunder renholdelse/ukrudtsbekæmpelse af fortov, lavthængende og/eller for brede hække/træer/buske ud over fortov/vejareal samt længerevarende oplag på fortov/kørebane.
Er du i tvivl om DINE forpligtelser i forhold til gældende lovgivning?
Læs mere HER. og undgå en “hilsen” fra bestyrelsen i din postkasse.

Back To Top