Skip to content

Støjhegn/værn på Søndre Ringvej.

I forbindelse med den fremtidige etablering af Letbanen er ca. 160 villaejere på strækningen i Vesterled berørt i mere eller mindre grad.

De 3 grundejerforeningsbestyrelser Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har skrevet til Brøndby kommune i februar 2018 vedr. et kommunalt placeret og sammenhængende støjværn på Ringvejen i forbindelse med den fremtidige etablering, idet kommunen tidligere bl.a. har vedtaget og tilkøbt to letbaneforpladser på strækningen.

Brøndby kommune har senere tilkendegivet, at etablering af et kommunalt støjværn på Ringvejen ikke er politisk prioriteret.
I stedet har kommunen henvist til, at de borgere som bliver berørt af ekspropriationer og mistet hegn ud til Ringvejen kan bruge erstatningen til et nyt hegn i deres eget skel.

Bestyrelserne havde naturligvis gerne set en helt anden løsning på den kommunalt ejede Ringvej, idet ikke alle bliver direkte berørt af f.eks. mistet hegn.

På baggrund af det kommunalt indkaldte orienteringsmøde den 27. juni 2019 for berørte borgere på strækningen har bestyrelserne efterfølgende vedtaget, at undersøge tilslutningsgrundlaget for et sammenhængende og egenbetalt støjhegn/værn på strækningen. Støjhegnet skal naturligvis være tæt og nogenlunde sammenhængende for at det giver mening!!!

Såfremt der er stor interesse vil bestyrelserne herefter indhente relevante tilbud og efterfølgende indgå i dialog med kommunen om bl.a. dispensationer for Hegnslovens bestemmelser.

I nær fremtid vil derfor ALLE på strækningen modtage et foreningsskriv, hvori den enkelte skal melde tilbage til områdets bestyrelse.

Back To Top