Skip to content

Støjhegn ud til Søndre Ringvej.

Bestyrelsen i Vesterled GF har erfaret fra dagens Kommunalbestyrelsesmøde – pkt. 715-Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår af 2020 -, at Teknik og Miljøforvaltningen i Brøndby arbejder på at ændre Lokalplanerne på den kommende letbanestrækning på Søndre Ringvej, således at den enkelte grundejer på strækningen ud til Søndre Ringvej, fra Banemarksvej til Vallensbækvej, vil kunne påbydes etablering af støjhegn ud til vejen.
Så vidt vi er orienteret ønsker kommunen et ensartet hegn på strækningen.

Planerne omfatter grundejerforeningerne Grønneled, Bakkegård Vest og Vesterled Grundejerforening.

Vesterled GF er i dag omfattet af Lokalplan 214, hvor hegning ud til Søndre Ringvej hidtil ikke har været omfattet i gældende lokalplan for området. Reguleringen af disse hegn har udelukkende været omfattet af Hegnslovens bestemmelser.

Bestyrelsen i Vesterled GF er p.t. ikke direkte orienteret af forvaltningen, men vil naturligvis følge sagen.

Back To Top