Skip to content

Høringssvar Lokalplan 254 Ældrecenter Vesterled

Forslag til ny Lokalplan for Vesterledparken og det kommende Ældrecenterbyggeri samt Kommuneplantillæg nr. 3 er som bekendt i offentlig høring frem til og med den 8. november 2020.

Offentligt facebook borgermøde afholdt den 22. oktober 2020.

Se bestyrelsens høringssvar til Lokalplan 254 HER Høringssvar Lokalplan 254 Ældrecenter i Vesterled

Se bestyrelsens høringssvar til Kommuneplantillæg HER Høringssvar Kommuneplantillæg

I lokalplanens sydlige område tæt på Park Alle/Banemarksvej har HOFOR pt. et overløbsbassin og regnvandsbassin. Dette område er i lokalplanen indtegnet som et grønt område. Der stilles dog ingen garanti for, at dette bliver udlagt til grønt område, da “det både af tekniske og økonomiske hensyn ikke umiddelbart kan nedlægges.” Det fremgår af lokalplanen at :

“1)det kan omdannes til et regnvandsbassin med permanent vandspejl

2)det kan omdannes til et skybrudsbassin, hvor der kun står vand under kraftige regnhændelser

3)Overdækkes og omdannes til et grønt areal eller helt sløjfes”

Back To Top