Skip to content

Nyt fjernvarmeprojekt 2021

Som det formentlig er mange bekendt er et nyt fjernvarmeprojekt undervejs blandt andet i Vesterled.

Forslaget kan ses hér: Projektforslag

Der blev afholdt borgermødet 27.oktober 2021 og præsentationen kan ses hér : Borgermøde 27.oktober 2021

Vi afventer stadigvæk at modtage materiale fra kommunens indeholdende spørgsmål og svar fra Borgermødet, men det vil blive lagt på vores hjemmeside,  når det modtages.

Kommunalbestyrelsen forventes at godkende projektforslaget på KB møde i aften den 8.december. Når Brøndby Fjernvarme modtager den endelige godkendelse fra kommunen,  vil de kunne gå  i gang med dialog med potentielle nye kunder. Tilmeldingsformularen som pt. ligger på Brøndby Fjernvarmes hjemmeside, er alene en tilkendegivelse om man ønsker fjernvarme,  men er ikke bindende.

Bestyrelsen har ingen holdning til for eller imod fjernvarme, men i vores høringssvar til kommunen som kan ses hér: Høringssvar Konvertering til fjernvarme i Vesterled

har vi skrevet, at det virker klimamæssigt uhensigtsmæssigt, at man skal betale en stor fast afgift, der er afhængig af husstørrelse og ikke af forbrug. Vores høringssvar har som ved andre høringer ikke givet Brøndby Kommune anledning til at ændre et komma i projektforslaget.

Der har på Facebook siden for Grundejerforeningens medlemmer været opfordringer til, at man kan tilmelde sig nu, men først behøver at tilslutter sig efter f.eks. 15-20 år. Dette er ikke korrekt. Vi har fået skriftligt svar fra Brøndby Fjernvarme, og de oplyser:

“I projektforslaget er anført en startbetingelse om min. 50% starttilslutning før Brøndby Fjernvarme vil gå i gang med projektet. Det skyldes, at der nødvendigvis må være et varmemarked af en vis størrelse før Brøndby Fjernvarme nu og her kan investere i nye hoved- og gadeledninger. En tilkendegivelse om, at man ønsker fjernvarme indenfor f.eks. 15-20 år vil således ikke bidrage til, at Brøndby Fjernvarme igangsætter fjernvarmeprojektet nu og her.”

Ifølge projektforslaget skal min. 50 % af de kunder som i dag benytter naturgas/olie som opvarmning tilslutte sig indenfor det første år,  og 90 % indenfor 5 år for at Brøndby Fjernvarme vil igangsætte arbejdet med at implementere fjernvarme i Vesterled.

Brøndby Fjernvarme har på deres hjemmeside et beregningsark der kan bruges til at sammenligne naturgas og Fjernvarme. Men beregningerne skal som ved tidligere projekter desværre tages med et stort gran salt. Eksempelvis beregner Brøndby Fjernvarme serviceudgift på 1688, kr. pr. år for naturgasfyr selv om der normalt ikke er serviceafgift på nye fyr de første 5 år.  Naturgasfyr kan fås billigere (men også dyrere)end 38.000 kr. som Brøndby Fjernvarme forudsætter som gennemsnitspris. Naturgaspris er beregnet ud fra nuværende meget høje priser, men branchen forventer at naturgasprisen falder næste år, såfremt vi får en normal vinter varmesæson. Brøndby Fjernvarmes beregninger kommer derfor i mange tilfælde til at se økonomisk mere fordelagtige ud end virkeligheden vil vise.

Der er ingen sammenligning med andre varmekilder som f.eks. varmepumper. I projektforslaget for konvertering til fjernvarme har projektet beregnet varmepumpers effektivitet med udnyttelsesgrad 2,8  hvilket er meget lavt ift. hvad markedet tilbyder nu,  så man kan ikke bruge disse beregninger som sammenligningsgrundlag, men bør i stedet søge nutidig information hos leverandører af varmepumper.

Grøn energi ?

Fjernvarme er relativt grønt – dog er der meget transport af halm, træ mv. til afbrænding på fjernvarmecentralen, og der er et varmetab i ledningsnettet ud til forbrugeren på ca.  16 %. Naturgas er pt. meget sort, da kun ca. 20 % af gassen er biogas, men Evida forventer ifølge deres hjemmeside: https://evida.dk/gron-gas/,  at det allerede i 2025 er vokset til 40 % ,og at der er et teknisk potentiale for, at 100 procent af gassen i gasnettet allerede i 2035 kan være grøn, såfremt gasforbruget i Danmark forbliver på nuværende stade.  Der sker i øjeblikket en kæmpe udvikling på forbedring af nuværende teknologier samt udvikling af nye teknologier for opvarmning, så det er svært at spå om hvad fremtiden vil bringe på dette område.

Anbefaling

Vi opfordrer derfor alle medlemmer til forinden beslutning om at udskifte varmekilde til at beregne økonomi ud fra egne forhold,  samt hvilken udvikling man tror på og har lyst til at understøtte, fremfor ukritisk f.eks. at bruge beregningsarket på Brøndby Fjernvarmes hjemmeside.

Back To Top