Skip to content

Brøndby Fjernvarme er startet med opgravning Banemarksvej

Grundejerforeningen har fået information om at Brøndby Fjernvarme er startet med opgravning på Banemarksvej for at etablere fjernvarme til nybyggeriet nord for Banemarksvej.

Arbejdet er opstartet i uge 43 med skæring i asfalten, og i uge 44 med gravearbejde på tværs af Banemarksvej for stik til nybyggeriet. De 2 sideveje Havremarksvej og Bygmarksvej er derfor lukket for udkørsel til Banemarksvej i forbindelse med gravearbejdet. Arbejdet bliver delt i 2 etaper, og Brøndby Fjernvarme forventer, at det er afsluttet sidst i marts 2023.

Der er opsat lysregulering 2 steder på Banemarksvej i hver sin trafikretning. Det ene placeret lige ved svinget, og det andet placeret mellem Bygmarksvej og Rugmarksvej,  og flyttes efter behov.

For så vidt angår levering af fjernvarme til vores eget område henvises vi til Brøndby Fjernvarmes hjemmeside Brøndby Fjernvarme (brondbyfjernvarme.dk)

Pt. foregår der jf. tidsplan udbud som varer frem til december 2022. Vi har på møde med Brøndby Fjernvarme opfordret dem til at afholde borgermøde, men det er endnu ikke sket – muligvis fordi de afventer resultatet af det igangværende udbud herunder den valgte leverandørs forslag til tidsplan.

Back To Top