Skip to content

Væsentlige trafikale ændringer i nærområdet

Lukning af rampen til Holbækmotorvejen mod København (Ringvej 3 overfor Sydgårdsvej)

Fra torsdag den 9. februar frem til udgangen af april er det nødvendigt at lukke for tilkørselsrampen fra Søndre Ringvej til Holbækmotorvejen mod København. For bilister, der skal mod Vallensbæk, vil der være et ligeud-spor samt en venstresvingsbane, for dem der skal ned af Sydgårdsvej.For bilister, der skal mod Glostrup, vil der være et ligeud-spor samt en højresvingsbane, for dem der skal ned af Sydgårdsvej. Det vil stadig være muligt at anvende afkørslen fra motorvejen. Alternativ er at fortsætte ad Ringvej 3 mod Vallensbæk og lige før Vallensbæk at tage Køge Buge Motorvejen eller alternativt at køre ad Vallensbæk Torvevej og tage Holbæk motorvejen

Cyklister og fodgængere kan færdes via den dobbeltrettede cykel/gangsti i østlig side af Søndre Ringvej.

Lukning af Park Alle ved ringvej 3 østlig side

Østlig side af Park Allé i begge retninger mellem Søndre Ringvej og Kirkebjerg Parkvej lukkes – forventeligt fra fredag den 10. februar kl. 18 til torsdag den 16. februar.Der vil i løbet af de seks dage være lukket for trafikken på Park Allé i begge retninger mellem Søndre Ringvej og Kirkebjerg Parkvej. Trafikanter, der kommer fra Søndre Ringvej, kan således ikke dreje ned ad Park Allé retning København.Der vil være omkørsel til Park Allé øst via Sydgårdsvej og Østbrovej. Der må forventes øget trafik ad Hedegrænsen/Hvedemarksvej/Banemarksvej

Back To Top