Skip to content

Høring – Kommuneplantillæg 5 – området Stationsparken 35 – Glostrup kommune.

Glostrup kommune har den 30. maj udsendt Forslag til Kommuneplantillæg 5 i høring frem til den 21. august 2017.
Området er grundstykket inkl. det gamle pakhus umiddelbart syd for Stationsparken fra Søndre Ringvej til Kirkebjerg Parkvej.
Her ønskes i fremtiden mulighed for kombineret erhverv- og boligbebyggelse i op til 7. etager med 114 nye boliger (investor/ejer har fremsat ønske til Glostrup kommune).

KB i Glostrup kommune har den 11/10-17 vedtaget ovenstående tillæg:
læs vedtagelsen her og læs indsigelsesbesvarelserne her.

– klik her og se forslag til tillæg her.
– klik her og se udkast til bebyggelsesforslag.
– klik her for uddrag af beslutning i Glostrup kommune

Bestyrelsen har afgivet høringssvar
– klik her og se bestyrelsen høringssvar.
Back To Top