Skip to content

Udviklingsplan for Kirkebjerg.

I fortsættelse af de kommunalpolitiske ønsker om øget fortætning, tiltrækning af resursestærke og skattebetalende borgere, herunder bl.a. omdannelse af Kirkebjerg Området med tilføjelse af ejerboliger, er en ny Udviklingsplan for Kirkebjerg under politisk vedtagelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring.…

Read more
Back To Top