Skip to content

Børnehaven Vesterled.

Bestyrelsen har tidligere i 2017 omtalt børnehaven i forbindelse med omdannelse/udvidelse til integreret institution for 0-6 årige, hvorunder om/tilbygning af institutionen med udvidelse af ca. 12 pladser skulle finde sted (til/ombygning er i gang).

Bestyrelsen har erfaret, at Kommunalbestyrelsen i går vedtog, at børnehaven på ny skal udbygges i 2018 med plads til yderligere 12 vuggestuebørn. Denne til/ombygning vil finde sted i løbet af 2018 og blive tilsvarende spejlvendt i forhold til nuværende tilbygning ud til Østervang.

Det bemærkes, at bestyrelsen i Vesterled på intet tidspunkt er blevet direkte medinddraget eller orienteret af Brøndby kommune i disse udvidelser.

Back To Top