Skip to content

Husk høringsfrist vedr. boligbyggeri på Banemarksvej.

August 2018 (fælleskommunal bebyggelsesprojekt med én investor):
Svar fra Glostrup kommune vedr. de modtagne høringssvar HER.
Høringssvar og bemærkninger fra Miljø- og Teknik udvalget i Glostrup HER.
Miljø- og Teknik udvalget i Glostrup – vedtagelse HER med indstilling om, at arbejde videre med bebyggelsen mhp. udformning af Kommuneplantillæg og Lokalplan med endelig offentlig høring.
NB: TMU i Brøndby har endnu ikke behandlet de indkomne høringssvar eller kommet med deres indstilling.

September 2017:
Brøndby og Glostrup kommuner har for ca. 2 mdr. sendt brev ud til alle foreningens medlemmer, der er bosiddende nord for Park Alle vedr. boligbebyggelse på Banemarksvej. Kommunerne udbeder sig ideer og kommentarer med frist senest den 19. september 2017.
Se kommunernes oplæg HER.
Se “udviklers” reelle forslag HER.
Se bestyrelsens høringssvar HER.

Back To Top