Skip to content

Letbane og Letbanestationsforplads.

Stort set alle i den samlede ejerkreds: Stat, region og kommuner har vedtaget etableringen af Letbanen. Den samlede pris for etableringen bliver 6,2 mia. Letbanen skal stå klar i andet halvår 2024.

Beslutningen påfører desuden kommunerne en række opgaver og yderligere omkostninger, idet en lang række opgaver ikke er indeholdt i selve udbuddet, ligesom kommunerne kan tilkøbe en række ekstra anlæg. Derudover vil der efter etablering være løbende vedligeholdelsesomkostninger for den enkelte kommune.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby besluttede i april og juni 2017, at de bl.a. ville tilkøbe og etablere 2 Stationsforpladser på strækningen i Brøndby – pladserne Brøndbyvester v/Vallensbækvej (er i gang med bl.a. etablering af dagligvarebutik v/p.t. privat investor) og Kirkebjerg v/Park Alle, som er placeret i foreningens område.

Selve etableringen af Letbaneforløbet på Søndre Ringvej vil naturligvis få store trafikale konsekvenser for området i årene fremover. Ligeledes vil flere medlemmer blive eksproprieret eller få noget af deres grundstykke delvist eksproprieret.
Etableringen af selve Stationsforpladsen i vores område vil desuden få stor betydning for en række medlemmer på henholdsvis Østtoftevej og Lyngtoftevej, da kommunen umiddelbart ønsker at etablere et større antal parkeringspladser ved Stationsforpladsen med indkørsel via disse veje.

Forvaltningen har udfærdiget en redegørelse over de mulige ekstraomkostninger for kommunen ved Letbaneetableringen.
Redegørelsen og bilag viser et skøn på mulige ekstraomkostninger på ca. 123 mill. samt endnu ikke opgjorte fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Desuden er der udkast til Stationsforplads Kirkebjerg med tilhørende p-pladser i foreningens område.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. februar forvaltningens redegørelsen og økonomioversigt.

Se redegørelse og indstilling HER.
Se oversigt/økonomiskøn HER.
Se KB beslutning HER.

Bestyrelsen har fra start peget på en række uhensigtsmæssigheder ved Stationsforpladsens placering. Bestyrelsen er imod den foreslåede etablering af p-pladser med indkørsel via Østtoftevej og Lyngtoftevej.

Back To Top