Skip to content

Foreningens ordinære generalforsamling 2018.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 – indkaldelse følger og omdeles senest 14. dage inden.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen, idet der allerede er eller i løbet af året vil blive truffet en række politiske beslutninger. Beslutninger der igen vil få stor indflydelse for medlemmer og samtidig vil påvirke foreningens nærområde i fremtiden.

De politiske beslutninger er bl.a.:
• Vesterled Børnehave – udvidelse.
• Letbane – omkostninger for Brøndby/borgeren/konsekvenser for Vesterled/medlem.
″ Letbanestationsforplads Kirkebjerg (hjørnet Sdr. Ringvej/Park Alle) – omkostninger for Brøndby/borgeren/konsekvenser for Vesterled/medlem.
• Brøndby og Glostrup kommunes planer om byudvikling/bebyggelse på Banemarksvej/Stationsparken og konsekvenser for nærområdet.
• Brøndby og Glostrup kommunes planer om byudvikling/bebyggelse af Kirkebjergområdet og konsekvenser for nærområdet.
• Ny Lokalplan for foreningens område.
• Politiske tilkendegivelser om inddragelse af “Vesterledparken” (det kommunale areal op til Østervang/Lillevang) til nyt samlet Plejecenter/hjem for Brøndbyvester til erstatning for Gildhøj.

Reserver aftenen, mød op og kom med input til bestyrelsen.

Back To Top