Skip to content

Staten trækker sig ud af Hovedstadens Letbane IS.

Den politiske forligskreds bag Letbaneetableringen har besluttet, at de vil trække sig ud af Hovedstadens Letbane i løbet af 2018, hvorefter den nuværende anlægslov vil blive ændret. Staten er dog stadig forpligtet til at yde sine økonomiske bidrag som hidtil vedtaget indtil den endelige etablering i 2024 er tilendebragt. Evt. krav eller ønsker undervejs i etableringsforløbet vil dog blive pålagt den resterende ejerkreds, altså kommunerne på strækningen og Region Hovedstaden, der efterfølgende også skal vedligeholde og drifte Letbanen. Fremgangsmåden er også brugt ved seneste Letbane etablering i Aarhus.

KB i Brøndby kommune har den 5/3-18 tiltrådt denne fremgangsmåde – Se forvaltningsindstilling HER. 

Obs: Der findes en række underbilag i vedtagelsen, som vi har valgt at udelade her. Bilagene kan findes på PolitikerWeb via kommunens hjemmeside.

Back To Top