Skip to content

KB vedtagelse af fortsat arbejde med placering af Ældrecenter i Vesterledparken.

6. september 2018.
Kommunalbestyrelsen har afholdt et lukket Temamøde vedr. fremtidens placering af ældrecenter i Vesterledparken.

21. marts 2018.
Social- og Sundhedsvalget har vedtaget indstilling om bevilling på 2.5 mill. til såkaldt forundersøgelse/projektering/etape 1 for placering af ældrecenter i Vesterledparken HER.
Projektbeskrivelse vil blive fremlagt til politisk behandling medio 18 – læs Redegørelse HER. (Vedtaget af Økonomiudvalget den 11. april og af KB den 18. april).

Gældende Lokalplan 212 for området finder du HER.

14. marts 2018.
Kommunalbestyrelsen har d.d. tiltrådt indstillingen fra såvel Social- og Sundhedsvalget og Økonomiudvalget om den fremtidige placering af et nyt Ældrecenter for Brøndbyvester med placering i Vesterledparken.
Indstillingen blev tiltrådt med følgende ændrede ordlyd: “Forvaltningen arbejder videre med vurderingen af placeringen af Fremtidens Ældrecenter i Vesterled”.

Debatten om emnet fra dagens KB-møde kan ses via kommunens Web-TV på dette LINK, hvor der kan klikkes direkte på dagsordenspunkt 142 (er tilgængelig i 6 mdr.).

Af debatten fremgår det, at der umiddelbart er et stort politisk flertal for placeringen. Man vil bl.a. opdage, at en mener, at der er tale om et “gennemarbejdet projekt” og en anden mener det modsatte. Det fremgår også af debatten (og bilag i sagen), at valget af placeringen er sket på bl.a. på baggrund af, at det er det eneste større kommunalejet grønne område i Brøndbyvester, der kan erstatte det nuværende Gildhøj-område, der igen er blevet reserveret til projekt Sportsby, ligesom et andet aktuelt område ved Priorparken skal udvikles til andre koncepter. Ligeledes ønsker kommunen ikke at opkøbe grund til det nye ældrecenter.

I de bilag som medfølger den nye ældrecenterplacering fremgår det ligeledes i forvaltningsredegørelsen., at der kan være udfordringer i forhold til arealstørrelse i Vesterledparken, hvorefter det kan være nødvendigt at bygge i højden, ligesom HOFOR bruger området til regnvandsanlæg.
De p.t. kendte bilag kan du se HER.

Bestyrelsen har til det sidste efterlyst en eller anden form for tidligere medinddragelse i forhold til vores hidtidige “kendskab” tilbage i 2015/2016. Læs vores seneste mailhenvendelse HER.

Bestyrelsen vil naturligvis fortsat følge sagen.

Back To Top