Skip to content

Bestyrelsesmøder 2018/19.

Bestyrelsen afholder møder på følgende datoer i 2018/2019. Hvis du har noget, at du mener bestyrelsen skal behandle, er du meget velkommen til at kontakte formanden. Det er vigtigt at dine indlæg er formanden i hænde i god tid inden bestyrelsesmødet.
Hvert referat vil snarest efter bestyrelsesmødet blive lagt på hjemmesiden, når bestyrelsen efterfølgende har godkendt referatet. Referaterne vil være uden personrelaterede oplysninger.

Mødedato Referat Indsat
Mandag d. 9. april 2018 Referat 22. apr. 2018
Mandag d. 7. maj 2018 Referat 17. maj 2018
Mandag d. 11. juni 2018 Referat 22. juni 2018
Mandag d. 20. august 2018 Referat 30. aug. 2018
Mandag d. 24. september 2018 Referat 26. okt. 2018
Mandag d. 29. oktober 2018 Referat 12. nov. 2018
Mandag d. 26. november 2018 Referat 7. dec. 2018
Mandag d. 7. januar 2019 Referat 24. jan. 2019
Mandag d. 4. februar 2019

Mandag d. 4. marts 2019

Referat

Referat

14. feb. 2019

13. mar. 2019

 

Back To Top