Skip to content

Foreningsarrangementer og “større offentlige forsamlinger”.

På grund af den nuværende Corona situation måtte bestyrelsen aflyse den ordinære generalforsamling den 26. marts 2020.
Bestyrelsen afventer derfor de kommende politiske beslutninger, der samtidig har betydning for mulighederne for afholdelse af flere planlagte arrangementer i foreningens område. Det drejer sig om:
• Loppemarked på Stævnet den 7. juni – bestyrelsen er i dialog med arrangøren.
• Foreningens årlige Sankt Hans arrangement i Vesterledparken den 23. juni.
• Generalforsamling, herunder ikke mindst evt. vedtagelse og muligheden for afholdelse af 100 års jubilæumsarrangement, der i udvalgsforslag foreslås afholdt den 12. september.

Den nuværende lovgivning vedtaget af Folketinget (bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020) om forbud mod større forsamlinger over 10 personer er gældende frem til den 11. maj 2020.
I forløbet har regeringen (af hensyn til planlagte festivaller) meldt ud, at forsamlinger over 500 personer under alle omstændigheder ikke kan komme på tale førend tidligst efter den 1. september.

Bestyrelsen afventer derfor de kommende politiske udmeldinger.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 12. maj.

Back To Top