Skip to content

Fjernvarme 2012

  • Nyt om fjernvarme i Vesterled, december 2012:
  • Modellen går ud på, at der kan etableres fjernvarme til grundejerforeningerne i Vesterled området med en meget begrænset egenbetaling på etableringstidspunktet.Brøndby Fjernvarme har derfor bedt COWI Consult om, at udarbejde et nyt oplæg til, hvordan man billigst muligt kan installere fjernvarme i Vesterled. Det er fortsat planen, at man vil finansieres mest muligt over en længere årrække med den kontante besparelse, som den enkelte grundejer opnår ved omlægning til fjernvarme. Men helt præcis hvordan regnestykket kommer til at se ud, har vi ikke fået oplyst endnu. Vi afventer fortsat på nyt oplæg fra COWI Consult.
    Der arbejdes således fortsat på at finde en løsning, så der kan komme fjernvarme til Vesterled Grundejerforening. Når der er nyt i sagen, vil jeg vende tilbage med information her på hjemmesiden.
    Venlig hilsen, Kim Kjærsgaard Hansen – Formand
  • Tanken var, at udgiften til etablering af fjernvarme nettet, stikledning til grundejer, tilslutningsafgift samt installation af standard varmeunit i hjemmet skulle finansieres over en længere årrække med den kontante besparelse, som den enkelte grundejer ville opnå ved omlægning til fjernvarme. Modellen viste imidlertid, at alle udgifter ikke alene kunne finansieres via den opnåede besparelse ved omlægningen.
  • Brøndby Fjernvarme arbejder fortsat på at finde en rentabel model for at etablere fjernvarme i Vesterled området.I efteråret blev grundejerforeningerne i Vesterled området præsenteret for en alternativ model for etablering af fjernvarme udarbejdet af COWI Consult.
  • Brøndby Kommune har i foråret vedtaget en ny Varme- og Energiplan for Brøndby Kommune. Den ny Varme- og Energiplan lægger op til en konvertering af bl.a. Vesterled fra Naturgas til Fjernvarme. Du kan læse mere om områdets fremtidige varmeforsyning i bilaget Varme- og Energiplan HER.
  • For yderligere oplysninger om den fremtidige varmeforsyning i Vesterled henvises til Brøndby Fjernvarme.
Back To Top