Skip to content

Fjernvarme 2014

  • Onsdag den 21.05.2014 behandles projektforslag om fjernvarme til Vesterled på møde i Teknik og Miljøudvalget. Redegørelse og projektforslag kan findes på kommunens hjemmeside via dette link
  • http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=broendby&page=document&docId=73485&itemId=73515&attachmentId=73518
  • Teknik- & Miljøudvalget besluttede den 21.05.2014, at: ”projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled med tilhørende tilslutningspligt for nybyggeri og tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse indstilles til godkendelse med henblik på udsendelse i høring i perioden 25. juni 2014 til og med 20. august 2014”.
  • For yderligere oplysninger henvises til Brøndby Fjernvarme,  Franz Hansen.
  • August 2014: Grundejerforeningens bestyrelse har fremsendt høringssvar til Brøndby Kommune vedrørende det fremsatte projektforslag om fjernvarme til Vesterled.
  • Høringssvaret er skrevet med udgangspunkt i, og  med respekt for de forskellige holdninger til projektforslaget, som afspejles i bestyrelsen og hos grundejerforeningens medlemmer. Høringssvaret kan ses her.
  • September 2014: Brøndby Fjernvarme har den 3. september 2014 trukket deres projektforslag tilbage med henblik på at opdatere informationerne om brugerøkonomi mv. i en ny ansøgning om godkendelse af projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled. Med andre ord, så er der kommet nye tal på bordet, som skulle forbedre brugerøkonomien i forhold til det tidligere fremsendte projektforslag. De nye tal sammen med en ny og mere læsevenlig udgave af projektforslaget vil blive fremsendt til godkendelse i kommunen senere på året, hvorefter det på ny vil blive sendt i høring hos de berørte grundejere.
  • Oktober 2014: Brøndby Fjernvarme har oplyst, at nyt forslag til fjernvarme i Vesterled bliver forelagt Brøndby Kommune den 22.10.2014. Proceduren bliver herefter, at projektforslaget skal behandles i Teknik og miljøudvalget, som skal indstille det til godkendelse af kommunalbestyrelsen, hvorefter det på ny bliver sendt ud til høring. På nuværende tidspunkt forventes det, at høringsperioden kommer til at ligge en gang i slutningen af december eller januar 2015.
Back To Top