Skip to content

Borgermøder – Letbane og Stationsforplads.

Brøndby kommune afholder i den kommende måned en række borgermøder om Letbanen, hvor nogle er med “begrænset” adgang.

1. For virksomheder langs letbanen – tirsdag den 8. maj kl. 15 – 17.30 hos Novo Nordisk i Bagsværd (kræver tilmelding).

2. For direkte berørte borgere op til den planlagte Kirkebjerg Stationsforplads (foreningens område) – onsdag den 9. maj kl. 19 – 21.00 i Teatersalen, Brøndbyvester Skole i Brøndby.
Bestyrelsen er ikke bekendt med antallet af inviterede medlemmer og har fået afslag på at deltage.

3. Officielt borgermøde (foreningens område) , hvor alle kan deltage – torsdag den 31. maj kl. 17 – 18.00 i Tjørnehøjhallen, Tornehøj 3 i Brøndby (annonceres formentlig i bl.a. Folkebladet i løbet af maj).

Bestyrelsen opfordrer naturligvis alle medlemmer til at møde op til de møder, som de finder relevante.
Bestyrelsen opfordrer især medlemmerne i nærområdet ved den kommende Stationsforplads til at møde op den 9. maj, da kommunen ønsker at åbne Lyngtoftevej op med indkørsel via Østtoftevej til et planlagt p-område med forplads, der igen kan betyde yderligere ekspropriationer og øget trafik i området.

Back To Top