Skip to content

Fremtidens placering af Ældrecenter Vesterled.

Så er bestyrelsen blevet lidt klogere efter det lukkede Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018. Ikke overraskende indstiller Teknik og Miljøforvaltningen placering af Fremtidens Ældrecenter i Vesterledparken.
NB: Parallelt med dette forløb har KB løbende været i gang med udvikling af et nyt Sportsbyområde i det nuværende Gildhøj plejecenter-område, der således allerede var/er “reserveret”. Nedenstående  kommer derfor ikke som en overraskelse.

Se beslutningstema HER. (Placering vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018 – Offentligt borgermøde den 25. oktober 2018 kl. 17-18.30 i Tjørnehøjhallen).
Se redegørelse HER. 
Se Bebyggelsesscenarier HER.

Det er således bestyrelsens forventning, at placeringen vedtages ret hurtigt i såvel Økonomiudvalg som Kommunalbestyrelse, hvorefter selve bebyggelsesscenarie/højde i min. 2. etager/selve placering bestemmes og sluttelig afrundes med udarbejdelse af såvel en ny kommuneplanramme og lokalplan med en efterfølgende lovpligtig officiel høring.

Back To Top