Skip to content

Udviklingsplan for Kirkebjerg.

I fortsættelse af de kommunalpolitiske ønsker om øget fortætning, tiltrækning af resursestærke og skattebetalende borgere, herunder bl.a. omdannelse af Kirkebjerg Området med tilføjelse af ejerboliger, er en ny Udviklingsplan for Kirkebjerg under politisk vedtagelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring.

En udvikling som bestyrelsen her på sitet har omtalt og anskueliggjort med forskellige investorprojekter, hvor nye til stadighed kommer til i og op til foreningens nærområde, og tidligere politiske tilkendegivelser til stadighed korrigeres, hvad angår bl.a. bygningsvolumen.
Samtidig en udvikling, som vil få stor betydning for den fremtidige infrastruktur, herunder fremkommelighed og ikke mindst, en øget trafik på områdets villaveje.

Se Beslutningstema HER. (Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018).
Se Redegørelse HER. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018).
Se Udviklingsplan/Tætheds/bebyggelsesstudie HER. (Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018 – Planen er i offentlig høring frem til den 7. november).
Se henvendelse fra Sino Ejendomme om yderligere bebyggelse på Bydelscentrets område HER.

Parallelt og inden udviklingsplanen har været i offentlig høring undersøger forvaltningen allerede nu, efter investorønsker, muligheden for lempelser/dispensationer for de kommunalt stillede krav om parkering (parkeringsnormen) i Kirkebjerg Området i forbindelse med de fremtidige byggerier.

Se Beslutningstema HER.
Se Redegørelse HER.
Se Notat om parkeringsnorm HER.

Back To Top