Skip to content

Borgermøde om Ældrecenter Vesterled.

Som mange nok allerede er bekendt med besluttede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde den 10. oktober, at det fremtidige nye Ældrecenter for Brøndbyvester til erstatning for Gildhøj skal bygges i Vesterledparken, hvor det forventes at stå klar senest i 2024. Vi har tidligere her på sitet oplagt planer og byggescenarier.

Kommunens forvaltning vil senere komme med udkast til ændret Lokalplan og Kommuneplantillæg, der skal vedtages i KB med en efterfølgende offentlig høring.
Den senere offentlige høring er nødvendig, idet området med dets nuværende planer ikke må bebygges, hvorefter der skal fastlægges en byggevolumen og højde. Høringen vil derfor principielt ikke ændrer den politiske beslutning om placering.

Borgermødet afholdes torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17 – 18.30 i Tjørnehøjhallen, Tornehøj 3, v/Brøndbyvester Skole.

Alle foreningens medlemmer opfordres til at møde op.

Back To Top