Skip to content

Kirkebjerg Udviklingsplan i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 10. oktober at sende Kirkebjerg Udviklingsplan i offentlig høring. Høringsperioden er 4 uger fra den 11. oktober til den 7. november 2018.
Læs borgmesterens præsentation HER.
Se selve Kirkebjerg Udviklingsplan HER. 
OBS: I den seneste politiske præsentation “glemte man” DETTE vedr. “tæthedsstudie” (se side 4) – samme plan fra Tegnestuen Vandkunsten.

Planen, der tidligere er omtalt her på sitet, vil omdanne hele Kirkebjerg industriområde med fortættet høj boligbebyggelse bestående af privat udlejning, ejer- og andelsboliger. En lang række investorprojekter er allerede på vej gennem det forvaltningsmæssige system, hvor man forventer 2.000 nye boliger i Brøndby. Dertil kommer naturligvis de igangværende planer og byggerier i Glostrup kommune for samme område samt ikke mindst, de fælleskommunale planer om tilsvarende massivt investorbyggeri på Banemarksvej overfor foreningens område.

Bestyrelsen har tidligere påpeget, at denne massive fortætning med højt boligbyggeri i fremtiden vil få voldsomme konsekvenser for hele nærområdet, herunder ikke mindst på de gennemgående villaveje i Vesterled.

Hele nærområdet og Brøndbyvester vil naturligvis tilsande i yderligere trafikalt kaos? Desværre har man heller ikke ønsket at forholde sig til dette i den udsendte plan.

Således er påvirkning af selve nærområdet og dets infrastruktur, herunder bl.a. trafikanalyser, fremtidige kommunaløkonomiske udfordringer til bl.a. sikring af veje, udbygning af institutioner og skoler m.m. pakket godt væk i den samlede politiske udviklingsiver, hvor man samtidig parallelt efter investorønsker allerede nu er i gang med at se på muligheder for dispensationer for den fastsatte parkeringsnorm i samme plan.

Bestyrelsen har intentioner om at komme med et høringssvar til planen og opfordrer naturligvis alle vore medlemmer til at gøre det samme.

Back To Top