Skip to content

Kommuneopkøb af Lyngtoftevej 12 og 14.

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2018 vedtaget, at opkøbe Lyngtoftevej 12 og 14 af Hovedstadens Letbaneselskab til etablering af den fremtidige letbaneforplads. Ejerskiftet finder sted med årets udgang.
Det forventes, at villaerne rives ned i sommeren 2020, hvorefter grundstykkerne vil stå tomme indtil etableringen af forpladsen (sidste del af letbaneetableringen).
Der er ikke taget stilling til yderligere opkøb i forbindelse med evt. etablering af p-pladser og dermed også, indkørselsforhold via/på Lyngtoftevej.

KB-beslutningen og bilag findes nedenfor:
KB Beslutningstema.
Redegørelse.
Godkendelse af køb.

Back To Top