Forhøringssvar Ældrecenter Vesterled

Her kan du læse bestyrelsens høringssvar.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at afgive høringssvar i sagen, hvor høringsfristen er frem til den 24. november 2018.