Skip to content

Ordinær generalforsamling i Vesterled Grundejerforening.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i år torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30. Indkaldelse er på vej – omdeles og lægges op her på hjemmesiden snarest.
I samme forbindelse EFTERLYSER bestyrelsen interesserede medlemmer til følgende:
• 2 medlemmer til bestyrelsesarbejdet
• 2 revisorsuppleanter
• medlemmer til et jubilæumsudvalg i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 2020.
Interesserede kan henvende sig på mail til formand@vesterled-gf.dk og få yderligere informationer.

Vesterled, herunder foreningens område og dets medlemmer, vil i de kommende år blive påvirket af den udvikling der p.t. foregår.
På generalforsamlingen vil der bl.a. blive orienteret om status:
• Letbane og Stationsforplads Kirkebjerg
• Byggeprojekter i nærområdet, herunder på Banemarksvej
• Ældrecenter Vesterled i “Vesterledparken”
• Sidste nyt – påtænkt revision af kommunens Spildevandsplan med separatkloakering for hele Vesterledområdet og hvilke økonomiske konsekvenser det kan have for medlemmerne.

Back To Top