Indkaldelse ordinær generalforsamling 2019.

Følgende indgår (husstandsomdeles ligeledes jf. foreningens vedtægter):
Indkaldelse.
Årsregnskab 2018.
Budget 2019 og 2020.
Forslag til ændring af Ordensreglements § 4, stk. 1.
Forslag til nedsættelse af jubilæumsudvalg.

(Samlet indkaldelse med bilag).