Skip to content

Nyt forslag til letbaneforplads Kirkebjerg og ny forhøring.

Brøndby kommune har udformet et nyt forslag til letbaneforplads på hjørnet af Sdr. Ringvej og Park Alle, hvor Lyngtoftevej 10 også kan/skal eksproprieres.
Da der er tale om et langt tidsforløb i forhold til sidste forslag og forhøring, har man valgt, at udsende det nye forslag i en ny forhøring.
Forhøringen forløber frem til den 23. august og i samme anledning inviteres til et “åbent hus” arrangement på Rådhuset den 13. august kl. 17-19.00.

Se det nye forslag til letbaneforplads HER.

Flere udkast har været i spil siden 2015, hvor det seneste udkast indbefattede etablering af ca. 15 – 20 p-pladser inkl. handicap parkering med indkørsel via Lyngtoftevej og samtidig inddragelse/opkøb af Lyngtoftevej 16 fra Hovedstadens Letbane.
I det nye forslag lægges op til 2 handicap p-pladser med fortsat indkørsel/adgang via Lyngtoftevej fra Østtoftevej.
Lyngtoftevej 16 ejes fortsat af Hovedstadens Letbane. Ejendommen skal under alle omstændigheder nedrives i forbindelse med etablering af letbaneforløbet på Ringvejen og den nødvendige vejudvidelse her.

Læs bestyrelsens forhøringssvar fra november 2015 HER.

Back To Top