Nyt forslag til letbaneforplads Kirkebjerg og ny forhøring.

Brøndby kommune har udformet et nyt forslag til letbaneforplads på hjørnet af Sdr. Ringvej og Park Alle, hvor Lyngtoftevej 10 også kan/skal eksproprieres.
Da der er tale om et langt tidsforløb i forhold til sidste forslag og forhøring, har man valgt, at udsende det nye forslag i en ny forhøring.
Forhøringen forløber frem til den 23. august og i samme anledning inviteres til et “åbent hus” arrangement på Rådhuset den 13. august kl. 17-19.00.

Se det nye forslag til letbaneforplads HER.

Flere udkast har været i spil siden 2015, hvor det seneste udkast indbefattede etablering af ca. 15 – 20 p-pladser inkl. handicap parkering med indkørsel via Lyngtoftevej og samtidig inddragelse/opkøb af Lyngtoftevej 16 fra Hovedstadens Letbane.
I det nye forslag lægges op til 2 handicap p-pladser med fortsat indkørsel/adgang via Lyngtoftevej fra Østtoftevej.
Lyngtoftevej 16 ejes fortsat af Hovedstadens Letbane. Ejendommen skal under alle omstændigheder nedrives i forbindelse med etablering af letbaneforløbet på Ringvejen og den nødvendige vejudvidelse her.

Læs bestyrelsens forhøringssvar fra november 2015 HER.