Skip to content

Borgermøde boligbebyggelse Banemarksvej og Miljørepræsentantskab.

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 17-19.00 afholder Brøndby og Glostrup kommune offentligt borgermøde i Teatersalen på Brøndbyvester Skole vedrørende den fremtidige boligbebyggelse på hele den nordlige del af Banemarksvej til erstatning for erhvervsvirksomhederne (1. virksomhed op til Sdr. Ringvej undtaget).
Der er bl.a. tale om investorbyggeri i op til 6. etager på hele strækningen. I første omgang til privat udlejning.
Høring om endelig ny Lokalplan og kommuneplantillæg er i gang med høringsfrist frem til den 5. juli 2019.

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget at nedlægge kommunens Miljørepræsentantskab i resten af den kommunale valgperiode pga. manglende resurser.
Repræsentantskabet var et forum, hvor forenings- og organisationsmedlemmer kunne mødes med bl.a. den politiske del af Miljø- og Teknik udvalget samt dets forvaltning.
Bestyrelsen havde 2 medlemmer i repræsentantskabet.
Efter næste kommunalvalg skal fremtiden for repræsentantskabet tages op til politisk drøftelse.

Back To Top