Skip to content

Interessentmøde – Ældrecenter Vesterled.

Repræsentanter for bestyrelsen deltog den 20. august i et kommunalt inviteret “interessentmøde” sammen med andre repræsentanter på området, herunder Seniorrådet, Ældresagen, Børnehuset Vesterled samt pårørende og medarbejdere indenfor ældreplejen.
Formål: at give en orientering om status i processen – hvad vil der ske de kommende år – give interessenterne mulighed for indflydelse på udformningen af et fremtidigt nyt ældrecenter i Vesterledparken.

Følgende kan anføres:
– Byggeriet forventes at starte i 2022 og færdigt i 2024.
– Tre arkitektfirmaer kommer med indstilling til udformning af byggeri (jf. standarder og kommunale krav).
– Hvornår en ny Lokalplan kommer i offentlig høring er endnu ikke fastlagt.
– Hvor stor en del af Vesterledparken der bliver berørt og byggehøjde i forhold til nærmeste medlemmer kan kommunen ikke anskueliggøre.
– Reetablering af Vesterledparken i forhold til arkæologiske undersøgelser er lovet (hvornår eller om der er fundet noget kunne ikke oplyses).

Bestyrelsen anerkender, at Ældrecenter Vesterled er vedtaget politisk om end en ny Lokalplan for området endnu ikke har været i offentlig høring.

Bestyrelsen vil naturligvis fortsat forsøge at påvirke den kommunale beslutning om byggeri i Vesterledparken, herunder byggehøjde og infrastruktur/trafik, hvor vi samtidig må erkende, at byggeriet under alle omstændigheder skal tilgodese standarder indenfor ældrecenterbyggeri og de kommunale økonomiske rammer!

Back To Top