Skip to content

Spildevandsplan 2019.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. september 2019 at udsende forslag til Spildevandsplan 2019 i 8 ugers offentlig høring frem til den 7. november.
Der er planlagt et offentligt borgermøde den 8. oktober.

PLANEN  ER EFTER ENDT HØRING ENDELIGT VEDTAGET AF KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26. FEBRUAR 2020.

Hvad betyder forslaget for foreningens medlemmer:

• Der vil blive stillet krav om forberedelse til separatkloakering eller nedsivning på egen grund ved nybygning eller større ombygninger.
• Alle andre vil fra 2030 få et kommunalt påbud om, at omlægge deres eksisterende kloak på grundstykket – spildevand og regnvand -, til den kommende separatkloakering i vejen. Alternativt at aflede deres regnvand, hvis muligt, på eget grundstykke indenfor gældende regler.
• Den enkelte grundejer må i de kommende år forvente øgede udgifter, herunder på spildevandstaksten til HOFOR, uanset om afledning fremover sker til separatkloak eller ved nedsivning på et eget grundstykke.

Den kommunalpolitiske beslutning kan du se HER.
Forvaltningsredegørelsen kan du se HER.

Relevante Links:
– Forslag til Spildevandsplan 2019.
Planens økonomiske perspektiv.
HOFOR handlingsplan vedr. separatkloak (se pkt. 3.9 – 3.12) og afløbskoefficienter (se pkt. 3.6).

Back To Top