Skip to content

Respektafstand og Grønt – Ældrecenter Vesterled

På onsdag den 15. april forventes det, at Kommunalbestyrelsen vedtager Dispositionsforslag Vesterled Ældrecenter, der igen sætter helt nye standarder for “respektafstand og grønt” i Brøndby Kommune.
Specielt de nærmeste parceller op til Vesterledparken vil på flere områder blive voldsomt påvirket af kommunens forslag, hvor der etableres skråparkering op til og ind mod alle baghaverne, dernæst parallelt vejforløb, og sluttelig bebyggelse i 2 og 3 etager i en afstand af ca. 25 m fra skel.
Bestyrelsen finder det beklageligt, at kommunen samtidig forsøger at tage os til indtægt for at have medvirket og accepteret sådanne ulemper for medlemmerne.

Du kan læse vores tidligere skrivelse til kommunen HER.
Du kan læse kommunens svar HER.
Du kan læse bestyrelsens modsvar HER.
Se kommunens disponering af Vesterledparken HER.

Back To Top